Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een vat geschud, waarin ze i è 2 maanden en nog langer aan zichzelven overgelaten worden. De pruimen worden hier niet gekneusd of ook met geen water vermengd. Na eenige dagen wordt het vat gesloten, om geen alcohol te verliezen. Na de gisting distilleert men in eenvoudige koperen ketels met helm. Slivowits heeft een bijzonderen reuk en smaak, weegt 45 a 500 Tralies en wordt in Hongarië aan 1 gulden den liter verkocht.

Het distilleeren van het vergiste beslag der materialen, uit welke qualiteitsbrandewijn gewonnen wordt, moet in de eenvoudigste apparaten geschieden. Alle rectificatie-verrichtingen zijn nadeelig voor het product, wijl door dezelve de aromagevende bestanddeelen van het product achtergehouden worden. Een koperen distilleervat met direct aangebracht slangkoelvat, is het beste. De distillatie bij middel van indirecten stoom, is veel beter dan die boven direct vuur. Men distilleert minstens tweemaal; bij de tweede distillatie vangt men het middenste product als primawaar op. Wanneer het beslag in de kuip schimmel vertoont, dan moet men seffens distilleeren.

Pruimen-brandewijn kan men alleen kristalklaar bekomen, wanneer men het beslag zeer lang (6 a 12 maanden) laat staan. Over de alcoholopbrengst der verschillende vruchten, maakt P. Behrend de volgende opgaaf: Kersen, 10,2 1. van 50 vol. proc.; pruimen, 7 a 10 lit. van 50 vol. proc. per heet. pruimen; kraakbessen, 4 liters; appelen, 5 liters; peren, 6 liters; frambozen, 3 a 4 liters; braambessen, 3 a 4 liters; wijntrester, 3 a 4 liters van 50 vol. proc. per hectol. druiven. Mispels Japonica, uit Portugal, die ongeveer 15 0/o suiker bevatten, geven 8 a 10 liters alcohol a 100 vol. proc. per 100 kilogrammen.

11. Helianthus-knollen. Deze vruchten bevatten 71 °/0 water en 29% vaste stoffen. De vaste stoffen bevatten : 3,60 °/0 proteïn, 2,17 % suiker, 16,88 °/0 Inulin, 0,40 % vet, 1,2 % cellulose en 1,40 % asch.

Men kookt de vruchten met een weinig SO4H2, neutraliseert, perst uit en voegt gist toe.

12. Haricots van Kratok op Java (experiment) :

A. 100 gr. boonen werden bij 550 C. gemacereerd, met 100 ccm moutextract vermengd en met persgist in gisting gebracht.

= 8,45 °/0 alcohol en 71 milligrammen cyaanwaterstofzuur °/0.

B. 100 gramm. boonen, direct in heet water beslagen en •/? uur gekookt, daarna met 100 ccm moutextract versuikerd en met gist in gisting gebracht.

= 22,54 % alcohol en 68 milligrammen cyaanwaterstofzuur %.

Sluiten