Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsgrijpende infecties, zoo heeft men deze werkwijzen overal meer en meer voor de goede en regelmatige resultaten leverende zure kunstgist laten varen. Doch de bereiding van deze kunstgist, en vooral van melkzure kunstgist, vergt oppassendheid en kennis. Duitsche techniekers hebben het in vele Belgische stokerijen komen voordoen, doch zoohaast de Belgen het op eigen hand gingen uitvoeren, zijn er velen meê door de mand gevallen, en hebben zich weder met de brouwerijgist gaan behelpen. De Belgen zijn aardige gasten, seffens denken ze een vak zoo goed te kennen als de lieden welke er jarenlange studie en praktijk aan besteed hebben. Men moet het eenvoudigste vak zelfs nooit gering schatten, want voor alles zijn veel kennis en ervaring noodig.

Het wezen der geheele bereidingswijze van kunstgist speciaal van zuurdeesemgist ligt in het volgende :

1. In de daarstelling van een voedzaam midden.

2. In het absoluut rein houden van dit midden.

3. In het kiezen der geschikte concentratie.

4. In het gebruik eener geschikte gistsoort.

5. In het kiezen van den juisten moment tot afname der moedergist.

6. In 't kiezen van den juisten moment tot gebruik der kunstgist.

7. In het krachtig en gezond houden der moedergist.

Het kunstgistbeslag moet alle voedingsstoffen bevatten die er noodig zijn tot de ontwikkeling, voeding en voortplanting der gistcel.

Deze voedingsstoffen zijn suikers, proteïnstoffen in den geschiksten vorm (peptonen, amiden en diastasen) en fosfaten van kalk, magnesia en kali, alsook kleine hoeveelheden van ijzer en zwavelzuur.

De grondstoffen tot daarstelling van kunstgist bevatten weliswaar deze voedingsstoffen, doch — behalve de zouten niet in den vorm in welke zij door de gistcel gemakkelijk kunnen opgenomen worden. Door eene vakkundig geleide operatie bij het beslagen, versuikeren en peptoniseeren, voert men de proteïnstoffen in peptonen en amiden over.

In de welbereide en geconcentreerde oplossing van diffusible proteïnlichamen, suikerstoffen, zouten en zuren, zaait men eene zekere hoeveelheid krachtige en bacteriënvrije gistcellen van gekenden aard uit, en brengt haar tot een zekeren graad van ontwikkeling.

Sluiten