Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1,5 a 1,8 %. De rijpe gist wordt niet voorgesteld, doch met het hoofdbeslag in den macerateur bij 290 C. vermengd en dan verder op 17 a 2i° Cels. afgekoeld.

e) Natuurgist. Natuurgist noemt men een verzuurd beslag dat door aan de lucht bloot te staan, vrijwillig of spontaan in gisting overgaan is. Om eene reine, goed gezonde natuurgist te bereiden, handelt men als volgt: Uit 4 kgr. droog moutmeel en 2 kgr. roggemeel wordt op de gewone wijze een zuurdeesem van circa 240 Balling en 2,8 a 3,0 zuurgraad bereid. Nadat genoemd zuurgehalte bereikt is, verwarmt men het mengsel op 70° Cels., brengt het in eene zuivere vlakke kuip en koelt het op 26 a 28° Cels. af.

Om het beslag sterk met lucht in aanraking te brengen, roert men hetzelve dikwijls dooreen en vermengt het alle 24 uren met ]/4 deel versch bereid zoetbeslag, tot eene regelmatige COsontwikkeling optreedt, hetgeen gewoonlijk na den 4en a 5" dag het geval is. Dit in spontane gisting overgegaan beslag wordt als moedergist gebruikt.

f) Amerikaansche Natuurgist. In Noord-Amerika arbeiden de spiritusfabrieken meest allen met natuurgist, waardoor ze hoogere rendementen bekomen dan met cultuurgist.

In Mei of October bereidt men uit gekookt regenwater, moutmeel en hop eene wort, die door luchten op 250 C. afgekoeld wordt. Per hectol. voegt men 25 gr. bi-fosfaat van kalk, 25 gr. bi-fosfaat van potasch, 50 gr. bi-fosfaat van ammoniak en 25 gr. sulfaat van magnesia toe; laat de massa in zuivere open kruiken in een waterbad bij 320 C. gedurende 72 uren aan zichzelven over. Na verloop van dezen tijd is de wort gewoonlijk van 20° op 30 Balling vergist.

Deze gist laat men nog eens tweemaal omgisten, verdeelt haar dan in steenen kruiken en bewaart haar in ijskelders.

20 uren voordat men het hoofdbeslag bereidt, stelt men eene met hop gekookte wort door 1 kruik zetgist aan, en 5 uren voordat het hoofdbeslag bereid wordt, stelt men met dit voorzetsel de eigenlijke kunstgist aan. Voor 1 hl. hoofdbeslag gebruikt men 2 liters kunstgist.

De kunstgist wordt bij 30 a320 C. aangezet; het hoofdbeslag geeft men eene concentratie van 210 Balling.

g) Onafgebroken Kunstgist voor Persgistfabricatie (Delft). In eenige Hollandsche gistfabrieken, welks gist zich door groote gelijkmatigheid en qualiteit onderscheidt, gebruikt men eene zoogenaamde onafgebroken kunstgist, bij welks gebruik de moedergistpot geheel wegvalt. Deze kunstgist wordt als volgt

Sluiten