Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chemische samenstelling van eenige bijzonder stikstofrijke Voedingstoffen.

<U

0 C 1 w

Soort van voedingstof 2 = § -c-S i: lil Ü % -2

2-5 2-S* gl Vet

(gehalte in 100 deelen) Q< la" M

I I 1

Kruid van vogelvitsen 25,0 6,0 1,5 0,7 11,6 5>°

Geel lupinenkruid (jong) 15,0 3,2 1,3 0,4 6,1 4,5

Beste hooi (zeer jong) 84,0 15,0 4,5 3,5 38,0 20,0

Boekhara steenklaver 86,0 16,5 5>3 2>8 27>4 31)0

Erwtenkruid (jong) 84,0 20,0 3,80 2,8 3°>6 23>3

Boschvitsen ( » ) 86,0 21,9 5)3 2>9 35)6 20,3

Linsenstrooi 84,0 14,0 2,2 2,0 27,9 33,6

Linsenschelpen 86,0 21,2 1,9 2,1 35>3 18,9

Tarwepellen (hulstn) 85,7 4,5 0,4 1,6 37)° 32>6

Erwten-en boonenschelp. 86,0 10,0 1,0 1,7 33>9 35>°

Landboonen 85,6 25,0 1,9 1,6 48,0 6,9

Erwten 85,6 22,6 2,5 1,9 53,0 5,4

Linsen 85,7 24,6 1,8 2,2 50,7 5,2

Gele lupinen 86,0 36,6 3,8 4,7 27,2 14,2

Ontbitterde lupinen 86,0 42,3 — 5>5 *8,4 18,0

Vitsen 86,6 26,4 2,9 1,8 48,6 6,6

Sojaboonen 9°>° 33>4 2>7 r7>6 29>2 4>8

Aardnoten 93,3 29»° I>5 45>2 6,2 9.9

Maïskiemen (harten) 87,0 24,0 7,2 12,0 37>° 5'1

Moutscheuten 88,2 23,3 7,0 2,1 42>8 I2>4

Kleefstof 88,4 68,6 6,5 5,0 12,9 0,3

Draf der rijstzetmeelfab. 92,2 36,3 5,0 1,1 52>6 °>5

Lijnmeel 89,0 35,3 2,0 3,6 34,3 9.6

Maïskiemkoeken 89,0 20,5 4,2 9,0 43.1 9.8

Raapzaadmeel 9I.5 33.1 4>5 5»° 32.1 I3>4

Sojaboonenkoeken 86,6 4°>3 4;1 7)5 28,1 5>5

Zonnebloemenkoeken 9°>7 34>7 3>3 I2>5 23>7 z3>9

Walnotenkoeken 86,3 34,6 3,0 12,5 27.8 6,4

Gedroogd bloed 89,8 82,6 9,0 1,5 1,3 —

Gepelde katoenzaadkoek. 9°)° 43>9 2>6 I2)9 2°>3 5)5

Gepelde aardnootkoeken 88,5 47)° *>2 7>3 24>I 5>2

Procentische verhouding der Beslagmaterialen, Concentratie en Aciditeit vóór en na de Gisting.

De procentualische verhouding der beslagmaterialen in de gistfabrieken volgens het oude stelsel (ook gezegd weenerstelsel), is tamelijk verschillend, zooals hier uit de volgende tabel blijkt : i- 33)3 % eestmout en 66,7 % rogge.

2. 33)3% » 33.3 % rogge en 33,40/0 maïs.

Sluiten