Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. 3°'° % eestmout en 30 % rogge en 40 % maïs.

4. 24 °/0 » 23 % » 48 % maïs en 5 % boekweit.

5. 27 % » 60 °/o » 8 % boekweit en 5 °/0 gerst.

6. 25 % » 50 °/0 » 20 % maïs en 5 % boekweit.

7. 27 % » 55 % » 10 % boekweit en

9 °/o gerst.

8. 14 % groenmout(als eestmout berekend) 35 °/0 rogge, 45 % maïs en 5 °/0 boekweit.

9. 16 % gerstemout, 15 % tarwemout, 52 % rogge, 9 % boekweit en 8 % gerst.

ïo. 33 % eestmout, 34 % rogge, 25 % maïs en 8 % boekweit.

"• 35 % » 36 % rogge en 29 % maïs.

12. 35,5 % » 3°.3 % * 34'2 % »

J3* 34 % * 29'4 % s 36,6% »

14. 38 % » 22 °/o » 40 % »

15. 41 °/o » 22 % » 37 % *

16. 38 0/0 » 25 % » 37 % »

i7- 38 % » 22 % » 35 °'°maïs en 5 %

boekweit.

18. 50 % » 40 % » 10 % boekweit.

De verhoudingen 1 en 2 zijn zeer oud, en werden de eerste in Duitschland en de tweede in Oostenrijk aangetroffen. De 10 laatste verhoudingen zijn uit eene groote Belgische gistfabriek.

Om eene goede, gistings- en stijgkrachtige gist te bereiden, mag men niet minder dan 20 % mout (als eestmout berekend) en niet meer dan 45 °/0 maïs gebruiken, want de sterkte der gewonnen gist hangt grootelijks af van den rijkdom van het beslag aan assimiliseerbare proteïnstoffen en zouten.

In de gistfabrieken volgens het oude stelsel, heeft het beslag gewoonlijk eene concentratie van g-12,50 Balling in 't ruw filtraat of 7,5-10,5° Balling in 't klaar filtraat. Deze concentraties bereikt men door eene storting van 12 a 18 kgr. menggoed en 20 a 40 liters klare spoeling per hl. beslagruimte. Na de gisting, die van 40 tot 66 uren duurt, heeft het beslag nog eene concentratie van 2 a o,70 Ball. (gewoonlijk 1,4° Ball.) in 't ruw filtraat of gemiddeld o,8° Ball. in 't klaar filtraat. Het zuurgehalte van het beslag voor de gisting mag ten hoogste 0,80 en ten laagste 0,35 cCm normale NaHO pro 20 ccm filtraat bedragen; gewoonlijk beweegt het zich tusschen 0,4 a 0,6 norm. NaHO. Hierbij is nog op te merken, dat

Sluiten