Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 °/0 gerst als groenmout, 10 °/0 rogge als groenmout, 12 °/0 scheuten, 43 % maïs, 3 % lupinen.

30 % gerst als groenmout, 10 °/0 rogge als groenmout, 12 °/o scheuten, 43 % maïs, 5 % melasse.

25 % gerst als groenmout, 25 % maïs en 50 °/0 scheuten.

75 % melasse of suiker en 25 °/0 moutscheuten.

Vóór de gisting bevatten de worten ten hoogste 8 °/o extract en ten minste 2 '/« °/o extract.

Na de gisting bevatten de worten ten hoogste 1,6 °/o extract en ten minste 0,3 °/o extract, in de gist- en alcoholhoudende worten gemeten.

Het zuurgehalte der met gist aangestelde worten beweegt zich tusschen 0,3 en 0,8 cem norm. NaHO per 20 ccm wort. Het hangt eenerzijds af van de concentratie der worten en anderzijds van de reinheid der inrichting. Geconcentreerde worten verdragen veel meer zuur dan verdunde worten.

Na de gisting, die 8 a 15 uren duurt, is de aciditeit gewoonlijk wat afgenomen, vooral in zeer verdunde en kaamhoudende worten. Worten, die op een annormaal extractgehalte blijven staan, kan men wederom 'tot verdere vergisting brengen door toevoegen van vitriool.

Over het aanzetten der Zuurdeesem,

het afnemen der Moedergist en de rijpheidsgraad der Kunstgist tot het aanzetten der Weenergistkuipen.

Het aanzetten der zuurdeesem of zuurdeeg, kan hier op drieërlei wijzen geschieden :

1. Met moedergist alleen.

2. » » + persgist.

3. » persgist alleen.

Indien met moedergist alleen aangesteld wordt, rekent men op 100 kg. gestort 100 lit. moedergist. Deze wijze van aanstellen is niet veel meer in voege. Alle maanden moet men van moedergist veranderen; men zet de zuurdeesem alleen met persgist aan. Na het afnemen der moedergist, hetgeen bij deze doenwijze reeds geschiedt nadat de helft van het oorspronkelijk extract v ergist is, wordt telkens met versuikerd beslag uit de versuikeringskuip voorgesteld.

Indien met moedergist + persgist aangezet wordt, neemt men op 100 kgr. gestort meel 50 lit. moedergist + 2 kgr. persgist; en indien met persgist alleen aangezet wordt, neemt men op 100 kgr. meel 4 a 7 kgr. persgist.

Sluiten