Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x Telkens als men eene nieuwe moedergist bereid, is het goed, ja zelfs noodig, van hel kunstgistbeslag na de verzuring, door stoom op 8o° Cels. te verwarmen om de eventueel voorkomende vreemde organismen te dooden.

In persgistfabriken waar men de regels der kunst en der zuiverheid niet wel in acht neemt, is het gebruik van een reinkweektoestel noodig om eene gistsoort langen tijd zuiver en goed te kunnen bewaren.

In de luchtgistfabriken gebruikt men dikwijls versche zetgist; gewoolijk gebruikt men de 3de generatie niet meer als zetgist. De meeste luchtgistfabriken gaan van weenergist uit, andere gebruiken luchtgist welke door het weenersysteem eerst 'nen keer overgekweekt is; weer andere nemen luchtgist zooals zij uit 'teen of 't ander vreemd fabriek komt, ofwel een mengsel van Weeneren van luchtgist. Ook vindt men enkele fabrieken, welke met brouwerij-bovengist alleen of gemengd met Weener- of luchtgist arbeiden. Men kan voornoemde gistsoorten direct als persgist gebruiken ofwel bereidt men er kunstgist uit en zet de hoofdkuip met dezelve in gisting. In het eerste geval gebruikt men meer zetgist dan in het tweede geval.

De brouwerijbovengist verliest haar vlokkenvorm, indien men met een hoog zuurgehalte arbeidt, en behoudt hem min of meer bij een laag zuurgehalte. Men kan haar dus zoowel bij centrifugenals zonder centrifugenbedrijf gebruiken. Zij geeft eene goed persbare, schoone en snel aangistende persgist. De van oudsher wereldberoemde Hollandsche gist werd uit brouwerijgist bereid, d. w. z. had brouwerijgist voor stamgist.

Alle fabrieken kunnen met dezelfde gist arbeiden, doch elke gistsoort is niet geschikt voor alle fabrieken. Daarom moet men zeer voorzichtig zijn in het kiezen van eene zetgist.

Om lang met eene en dezelfde zetgist te kunnen werken, moet men de toestellen, buizen, pompen en andere gereedschappen zeer zuiver houden. Het mout moet goed zuiver en diastasekrachtig, dus wel gekiemd zijn.

De bereiding van het Hoofdbeslag in Weenergistfabrieken.

Door de bereiding van het beslag, in de praktijk « het Beslagen » genoemd, heeft men voor doel dè in de grondstoffen voorhanden zijnde nuttige stoffen in zulke verbindingen om te zetten die tot de vorming van Alcohol en Gist het best geschikt zijn.

Het welgelukken van dezen akt hangt af:

Sluiten