Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Van de geschiktheid van het beslagtoestel.

2. Van de qualiteit en quantiteit van het daartoe aangewend

mout.

3. Van het vakkundig uitvoeren der volgende operaties :

a. Het mengen ;

b. Het versuikeren;

c. Het peptoniseren.

Aan geschikte mengtoestellen mangelt het niet; men vindt er zoowel goede onder de horizontaal- als onder de centrifugaal werkende. De onderlinge verhouding van het menggoed verschilt zeer, evenals de hoeveelheid gestort per hectol. mengkuip- en gistingskuipinhoud. Voor mengkuipen verschillen de stortingen van 24 tot 38 kgr. per hectol., en voor gistingskuipen van 12 tot 19 kgr..

Met 12 a 15 % zeer goed mout (als eestmout berekend), kan men reeds goede uitslagen bekomen, doch om eene goede stijgkrachtige gist te bekomen, is het aan te raden van niet minder dan 20 % mout (de zuurdeesem inbegrepen) aan te wenden.

De operaties a, b en c worden, indien er geen ongemoute of ongeprepareerde maïs, rijst of dari verarbeid worden, in eenen akt voltrokken; doch indien er van genoemde stoffen mede verarbeid worden, zoo is nog een akt, te weten «het koken» bij te voegen.

Het koken hoeft niet zoozeer te geschieden om het zetmeel der bedoelde stoffen te verkleisteren, als wel om hun hard en hoornachtig celweefsel, waarin de zetmeelkorreltjens omhuld liggen, te vernietigen of te lokkeren. Daardoor wordt de moutdiastase, gedurende de versuikering en vergisting, beter toegang tot de zetmeeldeeltjens verleend. Het lokkeringsproces kan ook door weeken in chemikaliën, door verpufïing en door mouting geschieden. In zulke gevallen is het niet noodig genoemde grondstoffen boven 70° C. te verwarmen en men kan dezelve dan met het mout en de rogge in eenen akt verarbeiden.

Daar het verschil van werking der diastase op verkleisterd en onverkleisterd zetmeel alleen gelegen is in de snelheid der versuikering, zoo moet men in dees geval het versuikeringsproces wat langer rekken. De andere grondstoffen, zooals gerst, rogge, tarwe, haver en boekweit kunnen, niettegenstaande hunne ware verkleisteringstemp. hooger gelegen is dan die der maïs, bij de beslagtemp. van 60 a 63° C. door de diastase opgelost en versuikerd worden. De oorzaak daarvan ligt in hun zacht en poreus celweefsel, waardoor de diastas — die zooals algemeen bekend is — ook

Sluiten