Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ziften en wasschen der Gist.

De afgeschepte gist komt, met veel koud water vermengd, in een vergaarvat; van daar wordt het mengsel bij middel eener pomp op eene zift gebracht, om van het bijgemengd beslagslijm en van graanresten gescheiden te worden. Van de ziften loopt de gist in eene wasch- of dekanteerkuip, waar dezelve verder van het beslagslijm en het, nog opgeloste stoffen bevattend, beslagwater bevrijd wordt.

Spruitende Gistcel, 5000voudige vergrooting.

Dat de gist na het scheppen in den vergaarbak nog wat werkt, kan volstrekt geen kwaad; intege'ndeel het doet haar in vele gevallen zelfs goed, doordien zij beter uitrijpt en zij zich van het aanklevend beslagslijm losmaakt, zoodat de gist er veel zuiverder door wordt. Doch eens, wanneerjfalle suikerstoffen door ziften en wasschen verwijderd zijn, dan mag de gist niet meer in gisting overgaan, want dit zou beduiden dat zij hare eigene reservestoffen aantast.

Het ziften geschiedt in zeer kleine fabrieken gewoonlijk nog met de hand. De afgeschepte gist wordt met of zonder water eerst door eene grovere en daarna door eene zeer fijne rolzift gedaan. Van tijd tot tijd zuivert men de ziften van het beslagslijm.

In kleine, alsook in groote fabrieken gebruikt men meestendeels

Sluiten