Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hagspihl'sche ziftmachien. Samengestelde schuddeziften zijn zeer kostelijke apparaten en daarbij onpraktisch.

Om 600 kgr. persgist in 12 uren te ziften, voldoet 1 Hagspihl'sche ziftmachien met een fijn koperen ziftdoek van 1 meter middellijn. De omloopende houten wellen zijn met feuter ofwel met gebreide dikke wollen doek omwonden. Nevens genoemde zift kan men nog eene enkelvoudige schuddezift aanwenden, om het laatste, eventueel doorgezegen beslagresten op te vangen.

Eene samengestelde schuddezift van Wareign-Defrance en O voldoet 0111 2000 kg. gist in 10 a 11 uren te ziften. Deze ziftmachien bestaat uit 5 ziften die elk 1,44 □ m. ziftoppervlakte hebben. Het afgeschept gistschuim passeert 4 ziften, die vervolgensaf fijner worden; de 5de zift, die zoo grof is als de eerste der 4 genoemde ziften, dient om de draf welke van de bovenste ziften komt met water aangeroerd nog eens te ziften. Dees gistbevattend ziftsel komt terug op de bovenste zift en wordt daar wederom te samen met het afgeschepte doorgezift.

Het schuddeziftmachien is bijzonderlijk door den sleet een buitengewoon duur gerief. De koperen ziftdoek repareert men zoolang het zijn kan, door er stukjens van hetzelfde gaas op te solderen en de zijden ziften door er stukjens gaas op te plakken bij middel van een verwarmd mengsel bestaande uit spiegelhars, was en lijnolie.

Hoe minder pellen en slijm het schuim bevat, des te beter gaat het ziften en des te minder verslijten de schuddeziften. In sommige fabrieken zift men dan ook het graan na het malen, om de pellen te verwijderen, ofwel, men ontlast het beslag van zijne grootste hoeveelheid draf, door hetzelve na de versuikering door eene grove zift te doen en het draf uit te spoelen. Door deze doenwijze schept men wel wat minder gist af, doch het ziften gaat veel gemakkelijker. De gezifte gist komt van de ziften direct in de dekanteervaten. Dezelve zijn gewoonlijk uit week greinenhout, en worden van binnen met heete parafin bestreken om het inrotten te verhoeden.

Zij mogen ter snelle bezinking der gist wegens niet hooger zijn dan 1 meter, doch ik heb er ook gezien van 2 meters hoogte waarin de gist goed en redelijk snel zakte. De dekanteerkuipen moeten voorzien zijn van kijkglazen, koelslangen en zuigers. In den zomer is het zeer goed, indien men de gist, als zij van de ziften komt, door eene slang voert welke in een bak met ijskoud water ligt. In de afwateringsvaten wordt de gist met veel, en koud water vermengd, zoodat de temp. in geen geval hooger dan

Sluiten