Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6° C. komt. Zoohaast als de gistschicht tegen de grauwe- of slijmschicht goed afgeteekend is, hetgeen gewoonlijk na 1 a 3 uren het geval is, laat men het bovenstaande water, alsmede het slijm ailoopen en brengt er, onder goed roeren, versch water op. Dit wasschen en afhevelen herhaalt men gewoonlijk 2 a 3 maal, hetgeen afhangt van de temp. en de hoeveelheid gebruikt water. Men rekent 600 lit. waschwater per 1000 lit. beslagruimte.

Om de gist schooner en beter houdbaar te maken, voegt men in vele fabrieken het laatste waschwater 25 a 40 ccm vitriool per heet. toe. Een meermalig wasschen en een lang staan laten der gist onder water, verzwakt haar zeer, bijzonder als het waschwater arm aan kalkzouten is.

Volgens Dr. Kusserow, is het toevoegen van 1 % bi-phosfaat van kalk aan het waschwater zeer voordeelig voor de qualiteit der gist. Ik heb dees zout en vele andere zouten en stoffen gedurende en na het wasschen der gist beproefd en gevonden dat ze weinig of niets effect op de gist uitoefenen ; alleen de ammoniakzouten, vooral ammoniak-aluin, oefenen een goeden, en metaalzouten, zoowel tin- als koper- en zinkzouten, oefenen een uiterst slechten invloed op de gist uit.

Het eerste waschwater bevat gewoonlijk 0,7 a 1,4 % alcohol en wordt in de meeste fabrieken in een afzonderlijken vergaarbak opgevangen, om later afzonderlijk afgestookt te worden. Het tweede waschwater, dat gewoonlijk niet meer dan 0,15 % alcohol bevat, laat men wegloopen, wijl het de stookkosten niet waard is. Het terugvoeren van het waschwater in de afgeschepte gistingskuip, is zeer af te keuren, ten eerste, wijl men door afkoeling het gistingsproces verlangzaamt, en ten tweede, wijl men de spoeling daardoor te zeer verdunt. Het terugwerpen der zemelen is voor eerstgenoemde reden eveneens af te keuren, doch voor de spoeling integendeel aan te bevelen.

De alcohol, voortkomende van het waschwater, wordt niet op genever maar wel op spiritus verarbeid. Het van alcohol bevrijde eerste waschwater wordt, wegens zijne nuttige stoffen, met voordeel tot bereiding van het beslag in plaats van gewoon water gebruikt. De genever is er in 't geheel niet slechter om, want de gisting neemt alle riekende stoffen weg.

Het persen, het bewaren, het uitzicht en de natuur der Gist en de middelen tot verbetering.

Nadat de gist gewassen en afgeheveld of gesepareerd is, wordt zij deegdroog geperst, hetgeen meestal door filtreerpersen ge-

Sluiten