Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 2gi —

Het gebeurt soms dat de gist niet glad en effen uit de pondmachien te krijgen is. De vorm der stuwschroef en van het mondstuk, de gladheid van hetzelve, de temperatuur der gist, het watergehalte en vooral het oliegehalte der gist, evenals den physiologischen en chemischen toestand der gistcellen, hebben invloed op de min of meer gemakkelijkheid van het vormen in ponden.

Om het schuiven en het vormen der gist te vergemakkelijken verwarmt men het mondstuk zachtjens bij middel eener spirituslamp, ofwel glaceert men het mondstuk door cocosvet aan de gist toe te voegen. Een goed glaceermengsel bestond uit '/3 palmitin, '/3 stearin en '/3 parafin.

Weenergist vormt gemakkelijker als luchtgist, doch als de luchtgist goed doorwerkt is en als ze 12 uren gelagerd heeft, heeft men gewoonlijk met het ponden geen last.

Met 1 vormmachien kan men in 1 uur tijd gemakkelijk 500 kgr. gist tot '/2 kgr. stukken vormen. Hiertoe gebruikt men 5 arbeiders : 1 om de gist in den trechter te scheppen, 1 om de stukken te snijden, 2 om dezelve in te pakken en 1 om de kistjens bij te brengen, toe te nagelen en van tijd tot tijd de gist in den bak waaruit opgeschept wordt nog eens goed te doormengen en te kruimelen.

De in zakjens en in ongeparafineerd papier verpakte gist verliest door afgeven van water aan de lucht snel van haar gewicht, zoodat de waar, wanneer zij op hare bestemming aangeland is, meestendeels haar gewicht van 500 gr. niet meer bezit. De bakkers hebben wel dezelfde hoeveelheid gistcellen, dus dezelfde hoeveelheid kracht, doch dit wordt door hen zoo niet verstaan, en om klachten over te gering gewicht te voorkomen, geeft men circa 5 % van 't gewicht toe. Onze goede vrienden de Engelschen verlangen nogtans wat meer, en om hunne vriendschap niet te verliezen, geven wij ze 8 a 10 % toe; daarenboven verlangen ze prima waar, gansch netjens, in schoonen doek en schoone mandjens ingepakt. Betalen doen ze perfect, doch ze geven niet de hoogste prijzen.

De Weenergist en alle amiedrijke gist droogt sneller uit dan de peptongist.

Vlokkige gist bewaart in 't algemeen niet zoo'goed als stofferige gist, vooral als ze stikstofrijk is en als de vlokkenvorm niet uit hare natuur is, maar wel door bacteriën of door verzwakking voortgebracht wordt. Zeer stikstofrijke en zeer stikstofarme gist, gelijk of het vlokkige of stofferige gist is, bewaart niet goed.

Sluiten