Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sterk vlokkige luchtgist gist, in verschen toestand, in den beginne zeer snel, doch houdt het niet lang vol, na i a 3 dagen bewaring verliest ze eveneens veel van hare krachten en wordt dan seffens wéék.

De vlokkige of zandige gist der luchtgistfabrieken, welke met natuurlijk-vlokkige of zandige bovengistsoorten, zooals : Gersteen Seefgist, Bristolgist en Japaneezegist aanstellen, leveren wel de snelst aangistende gist die men wenschen kan. Deze gist bewaart ook tamelijk goed, sommige zelfs zeer goed.

Alle vlokkige gist, kranke of gezonde, stikstofrijke of stikstofarme verdraagt het stooten en werpen niet zoo goed als stofferige soorten.

Den vlokkenvorm der gist kan men het best onderscheiden als men haar in water verdeelt; zij is dan drazelig.

De natuurlijke vlokkenvorm erkent men onder het microskop niet, de cellen vertoonen zich hierbij goed gescheiden, doch die van den ziekelijken vorm erkent men onder het microskop zeer goed : de gistcellen kleven dan in groepjens aan elkaar en zien er niet net uit. Het is nogtans noodig dat de gist eerst na het persen op vlokkenvorm onderzocht wordt. Natuurlijke, evenals de ziekelijke vlokkenvorm, blijven ook na de wrijving aan ziften, buizen, pompen en persen bestaan, doch de schijnbare vlokkenvorm, voortkomende van het gom-, eiwit- en dextringehalte van het beslag, verdwijnt integendeel door het wasschen, ziften en persen.

Als de geperste gist onder het microskop tesamenhangende groepen van cellen vertoont, vertrouwt haar dan niet en verandert seffens van werkwijze in gevallen wanneer gij geene nieuwe zetgist bij der hand hebt. Middelen om den vlokkenvorm te bestrijden zijn :

1. Baden der zetgist in 1 procents zwavelzuuroplossing.

2. Strenge reinheid.

3. Verlaging der gistingtemperaturen.

4. Vóórgisten laten in eene 7 a 8 cub. centim. norm. zuur bevattende wort van circa 10 Balling.

5. Vermindering van den luchtdoorvoer.

6. Verhooging van het extractgehalte der wort tot op 50 Ball.

Als vlokkige gist met veel kaamgist vermengd is, dan schuimt

de gist bij het separeeren zeer; het veel gist bevattend schuim zal in de verzamelbakken zich zeer moeilijk met het vocht vereenigen, waardoor het persen slecht van stapel loopt. Door water in fijnen regen op het schuim te werpen, of door het schuim een twaalftal uren te laten staan, verdwijnt het.

Sluiten