Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53,5° C. af en plaatst de kuipen in eene drooge op 50° C. verhitte kamer, gedurende 36 uren, zonder de massa om te roeren.

Na verloop van het zuurproces, koelt men op 210 C. af, voegt er 8 kgr. persgist bij en laat gisten. Na verloop van circa 12 uren, zal de temp. tot op 32 '/s Cels. gestegen zijn. Als dit het geval is, koelt men op 310 Cels. af en laat nog 1 lh uur gisten. Het filtraat, dat bij den aanvang 22,5° Balling woog, zal nu nog 6,5° wegen.

Het verbruik aan norm. NaHO bedraagt voor de zuurdeeg gewoonlijk 2,8 cem per 20 ccm filtraat. Het gestort bestaat uit :

20 % gedroogde maïs met 12 u/0 water;

38 °/0 » rogge » 9 % »

4 % gekiemde en gedroogde rogge met 7 % water;

5 % boekweit met 9 u/0 water ;

33 % mout, bestaande voor de helft uit eestmout, met 6°/0 water, en voor de andere helft uit groenmout, dat in een Bohm'schen melkmolen verkleinerd wordt.

De gerst wordt voor het mouten gesorteerd; de groote en de kleine gerst wordt afzonderlijk gemouten.

Het weeken duurt circa 70 uren bij 150 Cels., en het mouten 8 a 9 dagen bij 18 a 20° Cels..

De rogge wordt 12 uren geweekt en 4 a 5 dagen bij 20° Cels. kiemen gelaten.

Het afeesten geschiedt bij 50 a 550 Celsius.

De maïs wordt in fijn gemalen toestand gedurende 1 uur gekookt en dan nog 1 uur staan gelaten. Ondertusschen wordt het groenmout in koud water beslagen, daarbij het eestmout geschud, 1 uur bij 270 C. staan gelaten, dan een deel der maïspap toegevoegd om eene temp. van 520 C. te bekomen ; Va uur staan gelaten, dan weder wat maïspap toegevoegd om eene temp. van 56° C. te bereiken, en weder '/2 uur staan gelaten. Daarna laat men er de rest der gekookte maïs bij, de temp. der massa zal daardoor tot op circa 6o° C. stijgen, roert goed, schudt de rogge en de boekweit op, verwarmt op 63° Cels. en laat 1 '/< uur lang versuikeren.

Men koelt op 240 C. af, stelt in gisting en lucht gedurende 9-10 uren.

De kuipen zijn rond de 175 heet. groot, en zijn maar 1 meter diep. Men voegt 90 a 100 heet. vinasse toe.

De zurigheid, voor de gisting, bedraagt 0,2 a 0,3 norm. NaHO per 20 ccm.

In een Weensch gistfabriek, waar men op deze wijze werkte, had men een rendement van

*9 /'g'st | 0_ gedfoogrd araan berekend.

32-33 % alcohol ) v & h & .

Sluiten