Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelve werd met 40 kgr. gist vermengd en gedurende 12 uren gelucht bij 270 Celsius.

Rendement in gist = 26,50 %. » » alcohol = 27,76 %.

b/ Bij het overblijvende werd een beslag gevoegd, bereid uit 500 kgr. rogge en 200 kgr. mout; na afkoeling op 240 Cels. met 1 liter vitriool vermengd en door 600 liters zuurdeesemgist (= 2x4 kgr. graan) in gisting gebracht en de gist bij rijpte afgeschept.

Rendement in gist = 8,60 %. » » alcohol = 18,90 °/0.

Invloed der Versuikeringstemperatuur op het rendement in Gist.

1 3/4 uur bij 520 Celsius rendement in gist = 00,00

» » » 56° » .... » » » _ 14,10

» » » 58° » .... » » » = 13,70

» » » 6o° » .... » » » = 13,50

1 uur bij 570 en 3U uur bij 630 Celsius. » » » = 13,80

1 * » 56° » » a » 64° » » » » — 13,10

1 » » 57° * * * s 65° » » » » = 11,90

1 » » 55° » » » » 6o° » » » » = 12,38

li » » 550 » 2 uren bij .59° » » » » = 12,67

» » » 550 » 1/2 uur » 6o° » » ï » _ 12,50

» » » 58° » » » » 63° » » » » = 12,30

* 1 * 59° » » » » 62° » » » » = 12,80

Bij de 8 eerste was 17 kgr. per hectol., bij de 3 volgende 18 kgr., en bij het laatste 15,34 Per hectoliter gestort.

De Oud-Hollandsche Gistfabrikatie.

In de zeer talrijke Nederlandsche gist- en geneverfabrieken bereidde men voorheen eene schoone en krachtige persgist, welke in de naburige landen, doch vooral in England en België zeer gezocht was.

Tegenwoordig bestaan er van die Oud-Hollandsche gistfabrieken maar eenige meer; dezelve leveren de beste zetgist.

Men gebruikt 30 a 40 °/0 eestmout en 60 a 70 % roggeschroot, en maakt daaruit een beslag van 8 a 10 Balling. Het versuikerd beslag wordt op 19 a 200 Cels. afgekoeld en met 3 °/0 goede biergist aangezet. Nadat het dunne beslag 3 a 4 uren gestaan heeft, trekt men er het klare of halfklare af en voegt nog eens water van 20°

Sluiten