Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Luchtgistfabrikatie.

Het luchtgist- of wortprocédée is in hoofdzaak het volgende :

Er wordt, uit gelijk welke protëin en zetmeel of suiker bevattende grondstoffen der stokerij een beslag bereidt; na versuikering, verzuring of peptonisatie daaruit door persen, door filtreren of door afhevelen een klaar vocht, « wort» genoemd, gewonnen, hetzelve met gist vermengd en er onafgebroken lucht door geblazen. Na afloop der gisting, de gist door bezinken laten, of door centrifugeeren gewonnen en dan geperst. De op deze manier gewonnen gist noemt men « Luchtgist ».

Het luchten der met gist aangestelde wort, geschiedt daarom, wijl men twee- tot vijfmaal meer gist bekomt dan van niet geluchte wort.

Zooals boven gezegd, kunnen tot de bereiding van luchtgist alle de in de stokerij verarbeide materialen dienen, doch, evenals bij het Oude- of Weenergistprocédée, stijgt hier ook het rendement en vooral de stijgkracht der gist met de hoeveelheid aangewend mout en andere stikstofrijke grondstoffen. Het zijn vooral de oplosbare proteïnstoffen, alsook de phosphaten, welke het rendement en de waarde der gist verhoogen.

Het verkleineren of malen der materialen kan zoowel in droogen als in natten toestand geschieden.

De wortgewinning geschiedt door filtratie of door dekantatie. Het filtreeren kan geschieden door eene filtreerkuip, zooals in de brouwerij; door eene filtreerpers en door filtreerzakken of kousen. Het dekanteeren kan geschieden door bezinken laten van het verdunde beslag in kuipen of bakken. Het filtreeren door de louterkuip wordt verweg het meest aangewend. De filtratie bij middel eener filtreerpers, is te kostelijk en kan ook niet goed uitgevoerd worden met een melkzuurbeslag. Het dekanteeren wordt in enkele kleine fabrieken uitgevoerd; rogge mag men in dees geval niet gebruiken; beslag uit mout en maïs dekanteert of bezinkt het best.

De maïs, de dari, enz. worden zoowel in heelen als in gemalen, gebroken en gepletten toestand verwerkt. Om niet te veel verbrandingsprodukten te vormen, die de gist reuk en kleur mede-

30

Sluiten