Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehalte door eene of andere oorzaak niet, dan kan men later in de gistingskuip met vitriool verhelpen : 150 ccm vitriool van 66° Baumé in 1000 lit. wort gebracht, verhoogen het zuurgehalte per 20 ccm rond de 0,10. Degene welke niet volgens het melkzuurprocédé arbeiden, kunnen het peptonisatieproces ook vóór de versuikering doen plaats grijpen. Hiertoe weekt men het geplette of griesachtig gemalen materiaal (mout, rogge, tarwe en moutscheuten) in zoo weinig water als eenigzins mogelijk is, bij eene temp. van 30° C.. Dit water wordt voor het mengen aangezuurd door zoutzuur (700 cCm per hectol.).

Voorheen nam men 200 lit. water en 80 cCm vitriool of 40 ccm vitriool en 40 ccm zoutzuur per 100 kgr. materiaal en liet bij 14 a 170 Cels. gedurende 12 a 16 uren peptoniseeren. Mout en moutscheuten bezitten in hooge mate peptoniseerende eigenschappen; het zuur bevoordeeligt deze eigenschappen.

Deze operatie, evenals de daaropvolgende versuikering, moet in houten of in koperen kuipen geschieden. Voor de versuikering moet men door water of door maïsbrei verdunnen, wijl de diastase niet werkt in zure vochten van meer dan 1,50 aciditeit pro 100 ccm.

De manier van filtreeren en uitwasschen of uitloogen en het leiden der gisting vindt men beschreven in de hierna aangehaalde procédées.

Tot bevordering van het filtreerproces voegt men tarwehulzen, pellen van haver, van rijst of soms ook hulzen van vlaszaad toe. Moutscheuten, maïsbaarden, tarwe- of roggezemelen worden ook tot bevordering van het filtreerproces toegevoegd, doch dezelve dienen nog meer tot verrijken der wort aan proteïnstoffen en fosfaten. Elke gistingskuip moet, benevens een goed luchtverdeelingstoestel, ook nog een in- of uitwendig koeltoestel bezitten, dat met koud- en met warm water kan gespijsd worden om de gistingstemp. te regelen.

't Beslagen en versuikeren kan in ijzeren horizontale toestellen geschieden, doch het verzuren moet in houten, toegedekte kuipen gebeuren. Als beslag- en versuikeringskuip verkies ik een liggend, muldevormig toestel met slagroerwerk en uitwendig koelsystema, en als verzuringskuip een staande, ronde houten kuip zonder koelsystema, doch met een roerwerk en met eene stoombuis voor directen stoom. De filtreer- en gistingskuipen worden het doelmatigst uit ijzer, of nog beter uit alumium vervaardigd. IJzeren kuipen zijn onder alle oogpunten boven houten kuipen te verkiezen. Het kuischen derzelve gaat zekerder en gemakkelijker, de

Sluiten