Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewonnen gist is dus zuiverder, bewaarbarer en krachtiger. IJzeren kuipen kunnen ook door berieseling langs den buitenwand afgekoeld of verwarmd worden, men hoeft er dus geene, het kuischen altijd belemmerende, koelslangen in te plaatsen , daarenboven zijn deze koperen slangen dure apparaten. Indien men nu toch koelslangen in de kuip hebben wil, zoo moeten dezelve aan de ijzeren staven in losse haken hangen, ofwel moet men ze aan de ijzeren staven vastsoudeeren. Een gevaai bij het gebruik van ijzeren vaatwerk is dan alleen voorhanden als men het ijzer laat roesten. De rosse roest lost door de inwerking der zuren op en kleurt de gist blauw. Als men de kuipen in den beginne met eene 10 procents zoutzuuroplossing uitborstelt, seffens daarop afspoelt en afdroogt, en dan met een mengsel van hars, vet en olie inwrijft, dan zal het ijzer zich in min of meer korten tijd met een vaste en glanzend-zwarte oxydschicht bedekken en zal geheel gevrijwaard zijn tegen het roesten. Als deze zwarte oxydschicht bekomen is, reinigt men de kuipen nog alleenlijk met eene verdunde sodaoplossing. Vaatwerk uit aluminium mag met geen alkalisch water gekuischt worden, doch wel

met zuurhoudend.

De concentratie der te filtreeren wort bedraagt 7 a 130 Balling. Door uitwasschen met water van 60 a 70° C. brengt men de verdunning op 2,5 a 5>5 Balling. Men zorge in elk geval dat de vergiste wort minder dan 2 % alcohol zal bevatten; reeds bij dees alcoholgehalte vermindert de wasdom der gist, ook het koolzuur heeft een nadeelige invloed op de gistvermeerdering.

De gist wordt in hoeveelheden, verschillend van 2 /« tot 10 /o toegevoegd. Bij hooge concentratie neemt men Geinig, en bij lage concentratie veel gist. Voor de bereiding van zetgist of van regeneraties neemt men minder gist en brengt ze eerst in vóórgistkuipen.

Het zuurgehalte der verdunde worten bedraagt voor sterk verdunde kuipen 1,5 a 2,0 0/° en voor niet sterk verdunde kuipen 2,5 a 4 % ; bij sterke verdunning van het extract, heeft een hoog zuurgehalte een nadeelige invloed op het rijpworden der gist.

De aanvangstemperaturen der gisting liggen bij 20 a 24° Cels. Men voegt de gist toe als de wort circa 70 Balling weegt en lucht van aanvang af zeer sterk. De hoeveelheid in te blazen lucht verschilt van 25 a 75 kubieke meters per uur en per 100 kgr.

gestorte materialen.

De hoogste temp. der gisting is 30 Cels., de gisting is na 7 a

12 uren afgeloopen.

Sluiten