Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste kunstgist wordt als volgt bereid : Men neemt goed gezonde gerstebiergist (bovengist), kweekt haar 5 maal achtereenvolgens over in eene wort van 50 Balling, die men 1 uur lang gekookt heeft met 1 kilo hop per 60 kilogr. extract. De wort moet een zuurgehalte van 4 °/o bezitten en wordt bjj 220 C. in gisting gebracht en zwakjes gelucht. Gedurende deze aklimatiseering, wordt de gist niet geperst, doch gedekanteerd en in versche wort overgeplant.

Op deze wijze bekomt men eene niet te vlokkige, zeer voortreffelijke zetgist, zooals de Antwerpsche seefgist er eene is.

Met deze 5de generatie stelt men de hoofdgistkuipen aan, dezelve zijn koperen kuipen van 120 heet. grootte; voor elk dezer kuipen is eene filtreerkuip voorhanden.

Men stelt met 6° Ball. en bij 220 C. door 2 % gist aan en laat de temp. niet boven 28° C. stijgen.

De zetgist wordt in eene speciale kuip en in wort, zooals boven beschreven is, verder gekweekt.

De gist wordt door afhevelen en persen gewonnen. De stijgkracht dezer gist is buitengewoon hoog. In dezen aard werkt in België en in Duitschland eene fabriek.

Verder heb ik nog de volgende proeven van gistfabrikatie uitgevoerd :

a) 1000 kgr. gemalen tarwemout werden met 5000 lit. water 3 uren bij 200 C. staan gelaten, dan langzaam en onder gedurig roeren op 6o° C. verwarmd, 4 uren daarbij gehouden en verder nog 4 uren bij 52° C. peptoniseeren gelaten. De door filtratie klaar gewonnen wort, werd op 5" Ball. verdund en met 25 kgr. zwak-vlokkige Antwerpsche witbiergist in gisting gebracht.

Bij 220 C. aangesteld en tot 28° C. stijgen gelaten.

Rendement in alcohol = 32,10 % en in gist 35,50 %.

De gist gaf in de deeg : 70 ccm in 30 min. en 105 ccm in 1 uur.

b) Zelfde proef met tarwemout, doch met Weenergist aangesteld :

Rendement in alcohol = 35,00 % en in gist = 3i,60 %.

De gist gaf in de deeg : 55 in 30 min. en 97 in 1 uur.

c) Zelfde proef als a) en met de generatie van a) aangesteld :

Rendement in alcohol = 34,10 % en in gist = 36,60 %.

De gist gaf in de deeg : 64 in V2 uur en 102 in 1 uur.

cl) 500 kgr. gemalen rogge en 500 kgr. gemalen gerstemout met 4000 1. water + 5 lit. 65 procents chemisch zuiver melkzuur vermengd, langzaam op 62° C. verwarmd, 5 uren bij deze temperatuur gehouden en dan klaar gefiltreerd.

Sluiten