Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het filtraat werd op 5 Vs Balling verdund en in twee gelijke deelen verdeeld : het eene deel werd met Weenergist en het andere deel met fijn-kezelige luchtgist uit eene Rotterdamsche fabriek vermengd.

Het filtraat had eene aciditeit van 1,5 % en werd bij 250 Celsius vergist en gelucht.

Rendement: met Weenergist met luchtgist

in alcohol = 23,0 22,90 % a 100 °/0.

in gist = 28,7 ' 32>00 %•

e) 1. 400 kilogr. maïs werden met 2000 liters water 1 uur lang gekookt en daarna in eene kuip gebracht waarin 500 kg. mout en 200 kgr. rogge met 2000 lit. water van 350 Cels. gemengd waren.

Nu werd er nog zooveel water bijgevoegd als noodig was om eene gemakkelijk behandelbare massa te verkrijgen, 2 uren bij 55° Cels. en 2 uren bij 6o° Cels. staan gelaten, dan 15 kgr. technisch melkzuur toegevoegd en 5 uren bij 550 Cels. peptoniseeren gelaten. Daarna gefiltreerd, op 50 Balling verdund en met 30 kgr. gist Royale in gisting gebracht. Temp. der gisting = 26-29°Cels.

2. Het onuitgewasschen residu (bostel) werd met ongeveer 1000 lit. water en 20 lit. HC1 vermengd, 2 uren bij 2 Vi atmosfeer gekookt, door potaschperlasse op 0,3 aciditeit gebracht, na filtratie op 70 Balling verdund en met 10 kilogr. koningsgist in gisting gebracht.

Gezamenlijk rendement in alcohol = 28 % a 100 °/0. » » » gist = 32 %.

f) Gistfabrikatie uit Maïs of Dari en Moutscheuten alleen : 850 kgr. maïs en 150 kgr. moutscheuten met 1500 1. water + 35 lit. geconc. zoutzuur 2 uren lang bij 2 atm. gekookt, met koolzure natron tot op 0,-2-0,25 aciditeit geneutraliseerd en daarna gefiltreerd. Het filtraat op 6° Ball. verdund en tusschen 27-28° Cels. met 20 kgr. gist gisten gelaten onder sterk luchten. Er werd met koud water een aftreksel gemaakt uit 50 kgr. groenmout en dit tegelijk met de zetgist toegevoegd.

Rendement in alcohol = 30,50 % a 100 °/0. » » gist = 21,00 %.

g) 850 kgr. maïs + 150 kgr. moutscheuten + 2000 liters water + 35 liters zoutzuur langzaam (in 2 uren) van 15° Cels. tot op ioo° Cels. verhit, dan in 2 uren van ioo° tot op 128° C. gebracht, vervolgens tot op ioo° Cels. laten verkoelen, door koolzure kali geneutraliseerd op 0,5 c/„ aciditeit en dan gefiltreerd.

Het filtraat had 12 */t Balling en werd op 9° Balling verdund, 300 liters koud moutaftreksel van 6° Balling toegevoegd en met

Sluiten