Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° kgr. gist van de vorige operatie bij 28° Celsius gisten gelaten. Na 12 uren gisting onder gestadig luchten :

Rendement in alcohol = 26,35 %.

» » gist = 21,50 %.

Chemische controle dezer operatie :

Aciditeit vóór de gisting = 0,5 °/0. » na > » _ 0,8 °/0.

Opgeloste stikstof in 1 liter filtraat van 90 Balling = 0,875 gTVan 20,64 kilogr. gestorte stikstof zijn er 8,2 kgr. opgelost. Van 100 kgr. menggoed had men nog 17 kgr. luchtdroge draf met 42 a 44 °0 proteïn.

Onderzoek der gewone gist:

Sterkte volgens Meissl = 86 °/0.

Hoogte in de deeg, na 1 /2 uur = 28 ccm. » »» s » 1 » — 76 »

De gist bewaarde zeer goed en schimmelvrij.

h) Gistfabrikatie met melasse en moutscheuten : 257 kilogr. moutscheuten met 1250 liters water + 4 liters fosfoorzuur, 24 uren bij kamertemp. staan gelaten, daarna met 600 kgr. melasse van 41° Baumé vermengd en 2 uren bij 80° Cels. staan gelaten. Hieruit door filtratie eene klare wort getrokken, dezelve op 6 V> Balling verdund en met 20 kgr. witbiergist bij 28° Cels. in gisting gebracht.

Rendement in alcohol = 16,5 %.

» » gist =21,1 %.

i) 600 kgr. melasse met 1200 liters water verdund, door eene kleine overmaat zoutzuur geneutraliseerd en 1/2 uur lang gekookt. Daarna op 18° Balling verdund, 257 kilogr. scheuten toegevoegd, 1 uur bij 63° Cels. macereeren gelaten, dan op 550 Cels. afgekoeld, met zuurdeesem geënt en het gansche 12 uren de verzuring prijsgegeven. Vervolgens op 70" Cels. verhit, gefiltreerd, op 6° Balling verdund, met 400 gr. gist per hectol. vermengd en bij 26-28° Cels. 12 uren gisten gelaten onder voortdurend luchten.

Rendement in alcohol = 17 °/0.

» » gist = 20,8 % zeer schoone en goede gist.

De reuk der melasse verdwijnt geheel en al door het verzuringsproces en de vuile stoffen vlokken en blijven bij de filtratie in de bostel achter.

/') a/ 660 kgr. melasse worden met 660 liters water verdund, door eene kleine overmaat van zwavelzuur geneutraliseerd en 1 uur lang in een open bak gekookt.

b/ 200 kgr. scheuten worden met 600 liters water van 66° Cels.

4 liters geconc. zoutzuur 3 uren bij 55° Cels. digereeren gelaten.

Sluiten