Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gekookte melasse wordt met water op 20° Balling verdund en bij eene temp. van 570 C. met het moutscheutenbeslag vereenigd.

Men vermengt dit mengsel met een zuurdeesem bestaande uit: 10 kilogr. rogge, 15 kilogr. mout en 40 kilogr. arachiedenkoekenmeel, en laat zoolang verzuren tot een zuurgehalte van 1 a 1,2 cCm norm. NaHO per 20 ccm wort verkregen is. Na filtratie wordt het filtraat op 6° Balling verdund en met 20 kgr. gist in gisting gebracht, bij eene temperatuur van 24 a 26° Celsius. Rendement in alcohol =17 %.

» » gist = 26 % zeer schoone en krachtige gist.

k) 150 kilogr. maïs 4- de bostel van 200 kilogr. mout

50 » scheuten ' + 2000 liters aéro-vinasse 100 » rogge ' -f 16 liters zoutzuur, 20 uren bij 350 Cels. peptoniseeren gelaten, dan 1 uur lang bij 1 atm. gekookt en door soda geneutraliseerd tot op 1 ccm norm. NaHO per i< o ccm filtraat.

Dit alles werd door de 845 lit. koud moutaftreksel (a 40 Balling) versuikerd bij 6o° Celsius.

De versuikering verliep snel en zeer volkomen. Het filtraat werd op 6° Balling verdund en met 10 kgr. gist tusschen 18 a 220 Cels. vergist tot op 1,7° Balling in 't klaar filtraat.

Rendement in gist = 30 °/o.

» » alcohol = 21 %.

N. B. Al deze proeven van gistfabrikatie zijn in een tijd uitgevoerd wanneer de nieuwere doenwijze van sterke verdunning en sterk luchten nog niet gekend was.

Zij laten zich nogtans daarin allen overvoeren.

Praktische controle eener filtratie en vergisting, volgens het zoogezegd Braassche procédée.

De filtreerkuip was uit hout en rond, zij bezat een oprijfmachien, schotskruis en geslipte bronzen bodem. Er werden 3850 kgr. grondstof gestort, welke een beslag van 155 heet. vormde. De kuip was tot op 69 cm. hoogte gevuld.

Beginnen te filtreeren om 5,50; eerste filtraat woog 13,7° Ball. i5tc waschwater (circa 85 H.) om 7,35 » » 7,2° » 2de » ( » » » ) » 9,00 » » 3,i° »

» ( » » » ) » 10,30 ■» » i,x° »

4de » ( » » » ) » n,45 » » o,3° »

Gedaan om 12 uren 40 minuten.

Aciditeit in de verzuringskuip = 1,10 ccm norm. NaHO per 20 ccm » t> » gev. gistingsk. = 0,45 » » » » » » » na de gisting = 0,35 » » » » » 1

Sluiten