Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 3Z7 —

De gist — Royale, van Brugge — werd toegevoegd om 9 uren 20 min. de hoeveelheid bedroeg 2 '/« kgr. per 100 kgr. grondstof.

Ziehier den gang dezer kuip, welke 31,5 percent zeer goede gist opgebracht heeft :

Gevuld om 12 uren 40 min. = 4,1° Balling bij 220 Celsius » 1 uur » » = 3,8 » » » » » 2 uren » » = 3,6 » » » » * 3 » » » = 3,3 » » 22 V* » » 4 » » » =2,7 » » 23 V» » » 5 * * » = 2,2 » » 25 » » 6 » » » = 1,7 » » 26 » »7»»»=i,I » » 26 '/i » » 8 » » » == 0,8 » » 27 » » 9 » » » = 0,7 » » » » Het gestort bestond uit: 1150 bigarré maïs, 1700 kleine gerst (7 dagen gemouten, bij 20° Celsius), 500 gespitste kleine rogge, 500 moutscheuten.

De uitgeloogde draf bevatte nog 117 kgr. extract in het geheel. De hoogte der wort in de gistkuip bedroeg 1 met. 80 centim.. De kracht der gewonnen gist, bij een rendement van 31 '/« % in gist en 19 % in alcohol, bedroeg :

In de deeg :

In 20 min. = 30 ccm hoogtevermeerdering. » 30 » = 48 » » »

» 60 » = g6 » » s

In de suikeroplossing•:

iste halve uur = 40 ccm CO2.

2de » » = 146 » »

3de » » =« 230 » »

4de » j> = 264 » »

5de » » = 290 » »

Samen 970 ccm CO2.

De grootte der toestellen in de Luchtgistfabrieken.

Per 100 kilogr. gestorte materialen :

Macerateur — 500 liters.

Verzuringskuip = 550 »

Filtreerkuip = 800 » of x □ m.filtreeroppervlakte.

Gistingskuip — 1400 a 2600 1. (volgens doenwijze).

Vóórgistingskuip = 140 liters.

Cuiseur voor 100 kg. maïs = 450 liters.

Cultuurzuurkuipjens = 20 liters.

Sluiten