Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om te weten in hoeverre sommige stoffen de versuikering, de vergisting en de gist zelve kunnen beïnvloeden, heb ik de volgende proeven gedaan :

A. — Op de Weenergistfabrikatie.

Hoogte der g m

Tuist vóór het toevoegen Rendement deeg

van het mout , .5 | Aanmerkingen

zijn toegevoegd : in in in in ^ ü

alcohol gist 1/2 u. 1 uur ^

I

Niets dan gedistill. water 3°>° I3»I° 27 74 0,7 zeer snel versuik.

* * water r'Vier" 3°>4 Ï3»00 2^ 73 °»7 snel versuikerd.

,

Rivierwater met 20 °/o

sterk geïnfecteerd gist- 29» I 8,9° 4° ^

waschwater

39>4 .0,40 38 80 0,6

Met 14 °/o sterk geïnfec-

teerd, doch gesterili- 3°>3 II,OO 30 76 0,7 seerd gistwaschwater

Met 36 gr. koolzure kalk.

(Voor alle essais is zacht rivierwater genomen en

de hoeveelheden der , veei bostel en

toegevoegde stoffen zijn 3°>° II:>5 32 74 °>D breekt slecht door.

per heet. versuikerings-

kuipinhoud berekend.

Dezelve was half zoo

groot als de gistings-

kuip.)

36 gr. koolzure magnesia 30 12,7 26 71 1,1 goed versuikerd.

36 gr. koolzure potasch 30,2 11,2 30 71 0,7

veel bostel, breekt

36 gr. natrium-chloried 30 12,7 23 7° slecht door, trage

35 J gisting.

36 gr. potassium-chloried 30,6 12,5 26 70 0,6

54 gr. natrium-chloried 28 11,5 22 67 1,0 ^rag^gSin^'

. , ■ j „ „_„r- lage schuim.de gist

36 gr. calcium-chloried 31 1-3'1 31 75 >5 bewaart bijz. goed.

snelle gisting, hoog

54 gr. calcium-sultaat 31»2 I2j4 27 72 en gehoon gist-

schuim.

18 gr. aluin 3°>3 H>3 24 7° °>6 id- in¬

lage schuim,

36 gr. ijzerfosfaat 32 II>5 24 71 °»3 veel bostel.

36 gr. kalkfosfaat 3°>5 12,6 28 73 °>7 id.

^ ——~

Sluiten