Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 gr. gekrist, sodafosfaat 30,4 10,6 24 69 0,8 'abostel"1™' ^

10 ccm formol van 30 °/o 31,4 12,8 28 72 — goed versuikerd,

J ' • schoone schuim.

36 gr. bi-tartraat van „ _ o , .

potasche 31-8 00,0 — — — geen schuim.

36 gr. citraat van ijzer 30,1 11,4 28 75 0,4

18 gr. nitraat van ammon 30 13,1 2Q 74 O 6 sne' versuikerd en

' dun beslag.

18 gr. nitraat v. potasche 30,2 13.2 22 72 I O sne' vers.u*kerd,

J ' •" ' ' trage gisting.

10 gr. nitriet » » 30,8 00,0 — — 08 sn5' vJrs"ikerd)

•> ' ' > dun beslag.

10 » » » zilver 28 00,0 — — o 7 zeer s'e^ht ver-

'' suikerd.

36 » magnesium-chloried 30,15 I2,c 24 74 o,q redeliJke ve[suike"

•> 'J t /t '3 ring, dun beslag.

10 » sulfure van potasche ?0,3 12,6 2S 73 0,8 ?eej snel versui-

J J ' ^kerd, dun beslag.

iVa de versuikering, per hectoliter gistingskuipinhoud zijn toegevoegd :

J75 gr- gistextract 31,6 13,6 28 74 zeer snelle gisting,

35 gr. asther 30,4 13,1 26 74

niets 3I>4 I2>° 26 74

105 gr. natrium-chloried 3°>8 12,0 25 70 trage gisting.

3'/j gr. ijzer-arseniaat 12,8 28 76 » »

87gr. bitartraat v.potasch 30,7 13,5 25 74 redelijk trage »

65 gr. boorzuur 29,6 II,O 26 76 zeer trage »

7 gr. sulfaat van quinine 3°>° 12,9 2^ 7^ redelijk trage »

35 gr. sulfaat van ijzer 29>9 13)6 27 77

7 gr. sulfaat van zink 3I>5 I2>5 2^ 7^ snelle gisting.

3 l/j gr-sulfaat van koper 29>2 H,I 34 7°

7 gr. pikrinzuur 29>5 11,2 28 72 zeer trage gisting.

25 gr. sous-nitraat van _ TT - 0 .

Bismuth 3*>7 ">7 24 70 trage

17 gr. Spaansche zeep 30,2 12,4 30 74 goede »

li gr. looizuur 29,6 12,4 33 68

35 gr. aluin 30,4 11,4 30 70

7 g. benzoate v. magnesia 30,3 9,5 34 76

4 ccm formol van 40 °/o 31,5 00 —

3 » » » » 31,4 10 26 68

21

Sluiten