Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. — Op de Luchtgistfabrikatie.

Toegevoegde stoffen

per hectol. wort, juist voor de gisting

Rendement in gist o/0

Balling voor de gisting

Balling na de gisting

V2uur 8*ï

— ?.«f

I uur v>' n l-f- •

Aanmerkingen

Niets 22,8 7,9 0,8 32 81

Natriumchloried 88 gr. 22,6 7,6 1,0 26 84 wort blijft troebel.

Calciumsulfaat 125 » 21,1 7,3 1,2 31 81

Magnesiasulfaat ico » 22,0 7,7 1,0 33 84

Natriumsulfaat 62 » 22,0 7,9 1,2 28 80

Potassiumsulfaat 62 » 21, g 8,0 1,2 25 76

Calciumchloried 62» 21,g 7,8 1,3 39 90

Calciumcarbonaat 100 » 21,8 7,3 1,3 25 73 vlokkige gist.

Magnesiumcarbonaat 100 » 22,1 7,6 1,3 28 75

Dub. fosfaat van potasch 62 » 21,8 8,4 1,2 21 74

Fosfaat van ijzer 50» 21,3 6,9 0,7 26 77 kleur der gist = geel

jwort = zeer donker

Nitriet van potasche 12 » *7>9 7>5 x>2 3 7 )gist=bruin en wéék

Nitraat > » 6 » ig,2 7,7 1,1 13 53 » » » »

» » » 12 » 17,6 7,7 1,15 g 44 » » » »

» » » 19 » 18,9 7,2 o,g 7 22 » » » »

» » » 25 » 20,1 6,5 o,g 4 22 » » » »

» » ammon. 6 » 22,1 J,8 0,g 6 33 » » » »

» » » 12 » 21,1 8,4 1,1 5 20 » » » »

» » » 19 » 20,g 7,9 x,2 4 15 » » » »

» » > 25 » 18,8 8,3 1,2 4 15 » » » »

Uit deze essais blijkt vooral :

1. Dat het calciumchloried een zeer voordeelig zout is voor de stijgkracht der gist.

2. Dat de ijzerzouten de gisting zeer bevoordeeligen.

3. Dat de nitraten en nitrieten zeer nadeelig zijn voor de stijgkracht der gist, alsook voor de gisting zelve.

Nog over de Versuikering der Granen en andere zetmeelhoudende Stoffen, door Zoutzuur.

Men neemt op 60 kilogr. gemalen maïs 100 liters water en 2,5 kilogr. gewoon zoutzuur van 30 HC1. per °/0, brengt in kook door directen stoom, sluit het mangat van den cuiseur, laat nu de druk in V« uur op 3 atm. komen en houdt hem gedurende 30 minuten aan. Nu blaast men seffens de massa in de versuikerings- of vergistingskuip uit en neutraliseert door 410 gr. gewoonen fijn gemalen krijt per 1 kilogr. gebruikt zoutzuur van bovenaangehaalde sterkte. De aciditeit zal circa 2 cub. centim. per

Sluiten