Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo ccm filtraat bedragen. Men stelt met 6 of meer gram gist per hectol. beslag aan bij 29 a 30° Celsius.

Deze kuipen infecteeren niet en geven tot 70 lit. alcohol van 50 vol. % per 100 kgr. gestorte maïs.

Het neutraliseeren kan ook door koolzure soda geschieden.

De eerste fase der versuikering door zuren, en de laatste fase door moutdiastase te doen verloopen, is onder groote voorzichtigheid uitvoerbaar.

De eerste en de tweede reeks dextrinen der afbrokkeling door zuren worden door de moutdiastase in dextrose overgevoerd, doch de verdere reeksen van zure dextrinen niet meer. Als de bewerking goed verloopen is, filtreert het beslag van zelfs, met Jood-Joodkaliumoplossing bekomt men eene gele kleur en door alcohol slaat' geen of ten hoogste nog eenige kleine vlokjens van dextrin neer.

Als de stokerij zich speciaal op deze werkwijze toelegt, dan stelt men koperen kookvaten op, doch indien zij maar alleen in tijd van nood naar deze doenwijze werken wil, dan gaat het ook wel met de ijzeren kookvaten.

Bij dees beslag laat zich ook met voordeel een beetbeslag verwerken.

Deze manier om zetmeelstoffen in suiker over te voeren, kan nu ook door de brouwers aangewend worden. In open ketels moet de koking circa 8 uren duren om alle zetmeel in suiker over te voeren. Bij 2 atmosfeer duurt het 1 uur langer dan bij 2 V» a 3 atmosfeer, bij 4 atmosfeer is het in 25 minuten afgeloopen.

Nog een en ander ten dienste van den Zymotechnieker.

Het waterverbruik bij dé rectifikatie bedraagt 20 a 30 maal het volumen van het distillaat.

Voor het distilleeren uit het vergiste beslag van 100 lit. flegma (op 100 vol. pet. gerekend), gebruikt men 350 lit. water.

Volgens Pampe heeft men, tot bereiding van 100 lit. spiritus a 96,5 vol. pet., in het geheel 8000 lit. water noodig.

In de melassestokerij gebruikt men ter verarbeiding van 100 kilogr. melasse op spiritus 2500 lit. water.

In de Weenergistfabrieken gebruikt men op 100 kgr. materiaal 4000 lit. water (Pampe).

Voor de distillatie van 1 hl. flegma a 100 vol. pet. gerekend, heeft men 23 ÈL 28 kgr., en voor 1 hl. extra zuivere spiritus a 100 vol. pet. gerekend, heeft men 37 a 65 kilogr. beste steenkolen noodig. Het verschil hangt af van de soort van apparaat.

Sluiten