Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met 10 kgr. vloeibaar koolzuur tapt men 20 hectol. bier af (in de schenkhuizen).

Bereiding van bijtende soda : 20 kgr. kalk en 20 kgr. gebrande soda of 50 kgr. gekristall. soda, kookt men 2 uren in 100 liters water en vult daarna op 1000 liters af.

80 liters koelwaterverbruik voor 100 lit. beslag, correspondeert met 25 kgr. stoom, ten hoogste gerekend.

Men gebruikt in de spiritusstokerij, voor de voortbrengst van 1 liter alcohol a 100 vol. %, 80 a 100 lit. water en 1 kgr. stoom per uur gerekend.

Een goed stoommachien gebruikt 20 kgr. stoom per uur en per paardekracht.

Een goede stoomketel geeft, voor eiken □ meter heetvlakte, 18 kgr. stoom per uur.

Om 1000 kgr. gestort per dag op spiritus te verarbeiden, moet de stoomketel 39 □ meters heetvlakte hebben.

Het kolenverbruik in de stokerij, met rectificeerapparaten, verschilt van 70 a 100 kgr. per 100 kgr. graan. Die welke naar mijn formolprocédée werken, gebruiken er ten hoogste 70.

Alcoholfabrikatie met zoutzuur : 4 '/s kgr. zoutzuur per 100 kgr. graan, 1 uur bij 3 atm. koken, op 1,07 specifiek gewicht verdunnen en door koolzure soda neutraliseeren tot op 1,2 gr. zuur, als SO4H4, per liter berekend. Stelt met 2 a 6 kgr. gist per heet. aan.

Schouwen moeten minstens 28 met. hoog zijn en boven een doormeter van 90 cm hebben. Trok : bij even opgeschept vuur 8 a 10 millim.; bij goed doorbrandend vuur 10 a 12 millim., en bij gansch geopende schuif en vuurdeur 18 a 20 millim. Men meet de trok, door de schouw met eene U buis te verbinden.

100 kgr. gerst = 80 kgr. eestmout = 140 kgr. gewoon groenmout = 160 kgr. langmout. 100 kgr. groenmout geeft 56 kgr. eestmout met de scheuten er bij.

Om 100 kgr. gist in de Weenergistfabriek wel te wasschen, heeft men 3500 a 4000 lit. water noodig.

Op x hl. beslag of wort moet men 14 ccm SO4H2 toevoegen om de zuurgraad per 20 ccm 0,1° te verhoogen.

15 hl. wort uit 50 °/0 maïs, 32 % gerst (als 8 daagsch groenmout), 7 % rogge (als 3 daagsch groenmout) en 11 % scheuten bij eene verzuring in 12 uren van 1,2 ccm per 20 ccm, verdunt op 7,2° Balling, nog 4 lit. technisch melkzuur toegevoegd (ac. = 1,45), bij 230 Cels. door 8 kgr. Koningsgist in gisting gebracht en bij 270 Cels. onder matig luchten rijpen gelaten.

Rendement in gist = 25,80 %. Kracht = 50 in '/« uur en 96 in 1 uur. Stikstofgehalte der droge gist = 8,85 °/0.

Sluiten