Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Troebeling veroorzaakt door de wilde Gist 145

* » » het Zetmeel en het Amylodextrin . . . 145 » » » Pediokokken en Torulas 145

* » » Staafjensbacteriën 146

* » » Caramel X46

Het klaren op houtspanen 147

» » door plantaardige- en dierlijke lijmstoffen 147

De Filtreer-, Trek-of Louterkuip iji

De Filtreerpers

Berekening van het rendement ^4

» der warmtegraden 155

Hoe moet eene brouwerij ingericht zijn om op de voordeeligste wijze de

granen te behandelen en uit te trekken 155

Welke hoedanigheden moet een goed Bier hebben 156

Het vertappen van het Bier x$7

Het aftrekken op Flesschen

Speciale methode voor het brouwen van Flesschenbier .... 162 Eenige ervaring-en bij de bierfabrikatie gedurende 191/^-igiS . . . 163

Eene brouwerij-noodinrichting 165

Ouer het reinigen in de Brouwerij en over het gebruik van Antisepticas. 167

De bereiding van Suikercouleur of Caramel 169

De bereiding van Gistextracten voor diaetetische-, alsook voor Gisting-

technische doeleinden 170

De Gist als Geneesmiddel 172

» » » Veevoeder 174

Hoe men groote of kleine hoeveelheden gist in 1 uur tijds van alle

bacteriën bevrijdt 174

Om biergist voor de bakkerij geschikt te maken 174

Het vernissen of lakken van vaten en kuipen ...... 174

Chemische samenstelling eeniger Siropen, Caramels en Suikers. . . 175

Honing 175

Iets over het Saccharin en aanverwante Stoffen, en hunne chemische

reacties 176

Naschrift : Over het Maïsmout 178

DERDE DEEL Stokerij (Branderij). — Gistfabriek

A. — Werkwijze onder de oude Wet (Belasting op de beslagruimte) :

De behandeling en het gebruik der Biergist, speciaal van Engelsche Biergist 181

B. — De behandeling van Maïs en Rijst met SO2 houdend Water, alsmede de bereiding van extreem geconc. Beslag uit Maïs, Rijst, Dari en Rogge onder aanwending van Tarwe-, Gerst-of Roggemout .... 185

Daarstelling van geperste Spoeling, volgens de meest praktische wijze, en van gedroogde Spoeling volgens het systeem Hencke . . . 198

Over de gevormde hoeveelheid Spoeling bij de verschillende Grondstoffen 200

De distillatie van het vergiste Beslag en de rectificatie van den Ruwenbrand 4oi

Sluiten