Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genever 204

Antwerpsche Bitteren 207

Spiritus (ruwe) 207

Sprit .............. 207

De filtratie van Alkohol over Houtskool 208

C. — Het technisch Stokerijbedrijf onder de nieuwe Wet .... 211 Eenige algemeene en nieuwste bereidingswijzen van Genever en Spiritus

uit verschillige Grondstoffen 211

D. — De verarbeiding van Maïs in gansche Korrels en de versuikering van het Beslag in 't algemeen 215

De verarbeiding van gemalen Maïs, volgens het procédée Verlinden . 217 De verarbeiding van gemoute Maïs, Rogge, Gerst en Tarwe, in gemalen of gepletten toestand ........... 218

De verarbeiding van Rogge, Tarwe en Gerst in gansche korrel en als Meel . 218 Het samen verarbeiden van verschillige Grondstoffen .... 220

De bereiding van Beslag langs kouden weg uit Maïs en andere zetmeelhoudende Stoffen, of Alkoholfabrikatie zonder Cuiseur, Macerateur en Koelverrichtingen ........... 222

De versuikering van Maïs en andere zetmeelhoudende Stoffen door koken met Zoutzuur ............ 223

De verarbeiding van Aardappels in den Henze 224

» » » » in den liggenden Cuiséur .... 226

Alcoholbereiding uit Suikers, Zetmeel of Stijfsel . ..... 226

De Spiritusbereiding uit Suikerbieten 227

» » » » Melasse......... 231

» » » » Topinamboerknollen 235

De bereiding van Brandewijn uit zeldzame Grondstoffen .... 235

De Alcoholbereiding uit Hout 240

De bereiding van Koemis, Képhir en Arkh 240

De « Kunstgist » en hare bereidingswijzen ....... 241

Het opfrisschen der Kunstgist, of het krachtiger maken der Moedergist . 250 Verschillige andere doenwijzen en andere soorten van Kunstgist . . 251 De Persgistfabrikatie.

Grondstoffen der Persgistfabrikatie 257

De verkleinering der Grondstoffen 262

Chem. samenstelling der meest gebruikelijke Beslagmaterialen . . . 263 » » der Asch van eenige Beslagmaterialen . . . 264

» » van eenige bijzonder stikstofrijke Voedingsstoffen . 265

Procentische verhouding der Beslagmaterialen, Concentratie en Aciditeit

vóór en na de Gisting 265

Over het aanzetten der Zuurdeesem, het afnemen der Moedergist en de

rijpheidsgraad der Kunstgist tot het aanzetten der Weenergistkuipen . 268 Het vernieuwen der Moedergist, of het veranderen van Zetgist . . . 271 De bereiding van het Hoofdbeslag in Weenergistfabrieken . . . 275

Het afkoelen en het vermengen met Gist, Water, Vinasse en Zuur . . 279

Het luchten van het Beslag 280

Het uitzicht van het Beslag gedurende de gisting, of de ontwikkeling der

Gist in de Hoofdkuip 280

Het afnemen van het Gistschuim 283

Het ziften en wasschen der Gist 285

Sluiten