Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het persen, het bewaren, het uitzicht en de natuur der Gist en de middelen tot verbetering 287

Beschrijving van eenige zeer bijzondere werkwijzen tot bereiding van

Weenergist 397

De Weenergistfabrikatie in de beste Oostenrijksche en Fransche fabrieken 299

Weenergistfabrikatie in Hongarië 301

» » » kleine Duitsche fabrieken 302

De Weenermethode in verbinding met de Aéromethode .... 302 Invloed der Versuikeringstemp. op het rendement in Gist . . . 303

De Oud-Hollandsche Gistfabrikatie 303

Be Luchtgistfabrikatie 3°5

Beschrijving van verschillige andere arbeidswijzen en proeven van

Luchtgistfabrikatie 311

Praktische controle eener filtratie en vergisting, volgens het zoogezegd Braassche procédée ...... .... 316

De grootte der toestellen in de Luchtgistfabrieken 317

De bijzonderste punten, om een hoogrendement en tevens goede Lucht-

gist te bekomen 318

De verhooging der Alkoholrendementen door gebruik van Antiseptikas,

en het reinigen in de Stokerij en Gistfabriek ..... 319 Over den invloed van sommige zouten op de versuikering, de vergisting en

de gist zelve bij de Weenergist- en bij de Luchtgistfabrikatie . . ■ 320 Nog over de versuikering der Granen en andere zetmeelhoudende Stoffen,

door Zoutzuur • 322

Nog een en ander ten dienste van den Zymotechnieker .... 323

Sluiten