Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL

Den lOen Februari 1916 voor de Rotterdamsche Rechtbank terecht staande wegens verspreiding van het Dienstweigeringsmanifest, sprak ik te mijner verdediging het volgende:

Gelijk de Rechtbank bekend zal zijn, hebben personen van uiteenloopende wereldbeschouwing en levensrichting het befaamde Manifest voor dienstweigering geteekend. Geheel afziende van de gronden waarop andere beschuldigden hun zaak hebben bepleit, wensch ik u de redenen te doen hooren, waarom ik voor mij gemeend heb, aan het stuk mijn naam te mogen en te moeten geven. Aan u het oordeel, of deze redenen mij strafbaar maken voor de Nederlandsche wet.

Ik heb het Manifest geteekend, omdat ik inzake het kapitalistisch militarisme niet strafbaar wil staan voor een hoogere rechtbank dan uw college; omdat ik niet strafbaar wil staan voor mijn eigen geweten; niet strafbaar voor den oppersten rechter — God.

Ik heb het Manifest geteekend als christen-socialist.

Als christen-socialist keer ik mij tegen de bestaande maatschappij, en veroordeel haar.

Omdat God haar veroordeelt.

Er is geen goddelijk gebod, of het wordt door de kapitalistische maatschappij in haar wezen en haar werking overtreden.

„God lief te hebben bovenal, en den naaste als zichzelven" is de samenvatting van alle christelijke

Sluiten