Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboden. De samenvatting van alle kapitalistische geboden daarentegen is het gebod der baatzucht, der zelfdienst, en de kapitalistische liefde is het goud.

Door haar hartstochtelijke jacht naar goud, naar winst als levensdoel, brengt de kapitalistische maatschappij onophoudelijk schade toe aan tallooze zielen.

Zij is de groote materialisator.

En daar staat geschreven: „wat baat het een mensch zoo hij de geheele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel?"

Alzoo keer ik mij als christen tegen het kapitalistisch stelsel en werk aan de revolutioneering der maatschappij, volkomen beamend het woord van onzen Franschen geestverwant Paul Passy, die getuigd heeft: „Het Evangelie is revolutionair; toegepast op een menschenziel, bewerkt het de revolutie der bekeering, der wedergeboorte; toegepast op de maatschappij, leidt het tot de sociale revolutie".

En bij dit christelijk streven naar revolutioneering der bestaande maatschappij, geeft het socialisme ons praktische leiding.

Door de socialiseering der produktiemiddelen wordt de kapitalistische uitbuiting onmogelijk gemaakt. Voor zijn doel: een samenleving, waarin Gods wetten maatschappelijk kunnen worden beleefd, aanvaardt de christen-socialist het socialisme als middel.

Met dubbele kracht, als christen en als socialist, keeren wij ons dus tegen de bestaande maatschappij, die gerevolutioneerd moet worden.

Wij wenschen de p ij Iers van den kapitalistischen Staat, die de handhaver der huidige antichristelijke maatschappij is, te ondergraven.

- En de sterkste pijler van den kapitalistischen Staat is het militarisme.

Wij voor ons staan niet op het standpunt van hen, die absolute geweldloosheid bepleiten. Krachtens onze

Sluiten