Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huishoudelijk Bestuur of 'Groot Oosten' der Orde vormt.

De bezwaren tegen de Hoogere Graden, zooals Ragon en Waite ze aanwijzen, zijn bezwaren tegen misbruik en decadentie en die deelt schrijver dezes van ganscher harte met hen.

Wanneer wij werken over Symbolen naslaan, zooals bijvoorbeeld die van prof. A. Goblet d'Aviella {La Migration des Symboles, Nederlandsche vertaling door A. J. J. Hattinga Raven), dr. Albert Churchward (The Arcana of Freemasonry en Signs and. Symbols of Primordial Man) en dr. Ludwig Keiler : zijne opstellen in de Monatshefte der Comenius-gesellschaft en t. a. p.)T om niet te spreken van vele minder toegankelijke werken, dan treft ons een machtige continuiteit van begrippen, loopende over honderdduizende jaren. In vergelijking daarmee schijnt de afstand, die ons scheidt van Anno 1717, volkomen nietig.

Er zijn dus blijkbaar universeele kenmerken van wat wij tegenwoordig 'Vrijmetselarij' noemen, door duizende eeuwen heen. Dit beteekent, gezien den inhoud dezer kenmerken of symbolen, daargelaten de woorden waarmee men ze omschrijven wil, één dóórloopend wézen. Het moet dus mogelijk zijn, te zeggen. dit is Vrijmetselarij, ómdat het déze kenmerken vertoont en wij daaruit weder diezelfde bedoeling, dat zelfde wézen, vinden.

We hebben het wezen der Vrijmetselarij aangeduid met de woorden 'broederschap, leering en verheffing'. Dit sluit-in eene aanduiding van haren 'opbouwenden' arbeid, zooals vanzelt spreekt.

Het moet dus ook mogelijk zijn, een zekeren maatstaf van erkenning aan te leggen, geijkt door de traditie dei kenmerken en door het inzicht in de beteekenis dier kenmerken. Zulke erkenning zou waarde hebben en is m. i. de eenige die maijonnieke beteekenis heeft, wat het uiterlijke betreft.

Er kunnen dus vele ordens-groepeeringen onder vrijmetselaren zijn, het arrangement van symbolen kan hier en daar eenigszins verschillen, de mise-en-scène van de ritualen nu en dan wijziging ondergaan en in verband met tijdsomstandigheden de bijkomstige verklaringen in andere taal en spreektrant gezegd worden — wat men tot uitdrukking wil brengen, blijft hetzelfde: de groote wet van broederschap en al wat te maken heeft met het

Sluiten