Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slotte aan een vorm, wanneer die onbruikbaar geworden is voor waren magonnieken arbeid, want:

Vrijmetselarij is abstract.

Op grond van vorengaande stellingen, ter toelichting waarvan ik verder meen te mogen verwijzen naar drie niet te breedvoerige werken over Cosmologie, door mij geschreven, kom ik tot de volgende Groote Landmerken, twee maal vier'hoeksteenen', de eerste vier macro-cosmisch of Universeel van aard, de andere vier micro-cosmisch of Individueel. Ik geloof niet, dat deze een van alle ook maar in 't minst afwijken van de algeméene ma^onnieke traditie. Met andere woorden: ik meen, dat hierin te vinden zijn de ware, objectieve, primaire Landmerken, al moet ik natuurlijk alle voorbehoud maken voor de slechts gebrekkige formuleering:

1. Er is een Universeel Scheppend Beginsel.

2. Zijn Wezen isdeimmanenteEssencevanLeven.

3. Het verschijnt in de Universeele Interdependentie.

4. Het veroorzaakt de Universeele Wettel ij ke Harmonie.

5. De Mensch is een Middelpunt van Universeel Leven.

6. Hij bezit daaruit de Macht tot Schepping.

7. De Menschheid is eene Broederschap.

8. Zij bezit het Vermogen tot Geluk, Vrede en Schoonhei d.

Naar deze Landmerken, kan men veilig zeggen, naar ik meen, heeft de praktijk der vrijmetselarij immer haren koers bepaald: zij zijn slechts merken voor den koers, geen omschrijving van het doel, nèch van de lading. Zij zijn voor den vrijmetselaar geen 'artikelen des geloofs', maar kennis, minstens even zeker als die van zijn persoonlijk bestaan.

Omtrent de samenstelling van magonnieke orden is men tot nog toe niet gewoon, in het openbaar mededeelingen te doen, al kan men tegenwoordig openlijk op de boekenmarkt (bijna) alle werken van Ragon, Waite, Churchward, Gould, Ludwig

Sluiten