Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van J. H. SPEENHOFF, Dichter-Zanger-Teekenaar, is

verschenen bij W. L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschü:

LIEDJES, WIJZEN EN PRENTJES. Goedkoope uitgaaf. Ie, 2e, 3e, 4e en 5e bundel met pianobegeleiding. Vierde verbeterde druk met nieuwe portretten. In fraai geïllustr. omslag f 0.60 per bundel; in linnen stempelband f 0.95; de 5 bundels te zamen in één linnen stempelb. f 3.50.

LIEDJES, WIJZEN EN PRENTJES. Nieuwe reeks. 4° formaat. 6e, 7e en 8e bundel met pianobegeleiding van Schnitzler en Landré. — Prijs f 1.65, gebonden f 2.10.

SOLDATENLIEDJES met pianobegeleiding van Willem Landré. 4° formaat. — Prijs f 0.75, gebonden f 1.25.

KINDERLIEDJES, met pianobegeleiding van W. Landré en illustreerende versiering van Nelly Volker van Waverveer. 1. Slapen gaan. 2. 't Regent. 3. Korstjes eten. _ prïjs per nummer 40 cents.

AVONTUURTJES, humoristische schetsen. Tweede druk. Prijs f 0.40, gebonden f 0.65.

PHILIPHINA'S WONDERLIEFDE, met 30 teekeningen. Een humoristische vertelling. — Prijs f 0.40, geb. f 0.65.

SPEENHOFF IN DE FORTEN. Overste Speenhoff en zijn adjudante gemobiliseerd in de forten. Met vele kiekjes uit de forten. — Prijs f 0.30.

Sluiten