Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1. MISDAAD EN STRAF.

1. Op een zachten Zondagmorgen

Voor hij naar de kerk zou gaan, Liep een boertje zonder zorgen Langs zijn akker rijpend graan.

2. Toen de oorlog was begonnen,

Kon hij aan 't maaien gaan; Ver van strijd en van kanonnen, Ving het oogsten rustig aan.

3. AI zijn knechts en al zijn meiden

Gingen zingend aan het werk; Volle wagens kwamen rijden Naar zijn dorschvloer bij de kerk.

4. Toen na vele drukke dagen

Heel de oogst was ingehaald, En de schoven binnen lagen,

Werd het karig loon betaald.

5. Pralend stond de boere-Koning,

Trotsch op al zijn heerlijk graan, Voor zijn rijke, ruime woning Toen de arbeid was gedaan.

6. Door de booze oorlogsdagen

Werd het koren wonder duur, Tot men hem den prijs kwam vragen Van den voorraad in zijn schuur.

1

Sluiten