Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Driessens kregen inkwartiering Zoo goed als ieder in de buurt; Een stuk of drie gezonde lummels Die waren naar hen toegestuurd. De meiden lachten in de keuken, Nou zou je 's 'n grappen zien, De jongens werden goed ontvangen Door Aaltje, Jansje en Katrien.

Ze moesten mee aan tafel eten Al hielden ze niet d'r fatsoen, En moest soms Driessens er op wijzen Dat Klaas geen rarigheid mocht doen. Hij lei zijn afgekloven kluiven Weer netjes in de soepterrien.

Ze aten liever in de keuken Bij Aaltje, Jansje en Katrien.

Ze moesten de salon bezoeken Al trokken ze hun jassen uit, En maakte Hein niet met z'n lippen Soms menig zonderling geluid. Ze moesten flauwe praatjes maken, Of speelden met z'n allen kien; Ze gingen liever zitten vrijen Met Aaltje, Jansje en Katrien.

Ze moesten in een kamer slapen Waar kribben waren neergezet. Ze kregen 's avonds tegen tienen Een warrem kruikie mee in bed. Ze snurkten dadelijk als ossen En droomden heel de nacht misschien, Van zoenen, vrijen en beminnen, Met Aaltje, Jansje en Katrien.

En Driessen die zat maar te peinzen Wat hij z'n jongens geven zou,

Hij las ze voor uit Multatuli Of praatte met ze over Shaw. Hij speelde uren lang sonates Of liet ze studieboeken zien. Ze zouden liever zoenen leeren Van Aaltje, Jansje en Katrien.

Ze mopperden soms heele dagen En Driessen snapt niks er van; Ze wilden liever gaan verhuizen Waar je 's lekker lachen kan.

't Was niet langer uit te houden, Onzijdigheid was goed misschien, Maar niet voor drie gezonde jongens Bij Aaltje, Jansje en Katrien.

Sluiten