Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie Neêrlandsch graan per boot verwacht

Van vreemde smetten vrij,

Wiens mailboot niet werd opgebracht

Verheft den zang als wij. Die tusschen honderd mijnen voer Met een onbeklemde borst, Die stemt met ons het feestlied in

Voor vaderland en vorst, (bis)

Wie Neêrlandsch werkelooze is

En van zijn weekgeld vrij, Die 'n paar maanden honger leed Kijkt net zoo scheel als wij. Hij kauwt met ons vereend van zin Op een stuk oübakken korst, En stemt met ons geen feestlied in Bij dertien graden vorst, (bis)

Wie Neêrlandsch bloed door d' aderen vloeit

Van limonade vrij,

Wiens maag van ouwe klare gloeit

Verheft zijn prop als wij.

Hij schenkt met ons vereend van zin

En zorgt dat ie niet morst, Het godgevallig glaasje in

Voor vaderland en dorst, (bis)

Wie' Neêrlandsch geld in 't laadje vloeit

Door reuzen-knoeierij,

Wiens hart voor contrabande gloeit

Is goochemer dan wij.

Hij leeft met ons vereend van zin,

Maar als t' ie even dorst, Verpatste ie voor woekerwinst

Zijn vaderland en vorst, (bis)

Wie Neêrlandsch graan expres verknoeit

Uit laffe pesterij,

't Met petroleum besproeit,

Is grooter schurk dan wij.

Hij gunt niet aan een arm gezin

Waar 't varken nu mee morst. Hoe draait zoo'n vent de bak niet in Voor vaderland en vorst, (bis)

Wie' Neêrlandsch bloed in d' aderen vloeit

Voor de neutraliteit Wiens hart voor d' oorlogsleening gloeit

Dokt net zoo graag als wij.

Hij stopt met ons vereend van zin,

Met een onbeklemde borst,

Zijn laatste cent de schatkist in

Voor vaderland en vorst, (bis)

Wie' Hollandsch bloed door d' aderen vloeit

Van zachten dwang nog vrij,

Wiens hart voor d' arme Belgen gloeit

Die helpen mee als wij.

Hij stilt met ons vereend van zin Den honger en den dorst,

En wenscht het Belgisch volksgezin Zijn vaderland en vorst, (bis)

Sluiten