Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland, hou' je kalm en vaardig, Wacht je beurt af, voor je slaat. Laat je door geen mensch verleiden Tot een wilde oorlogsdaad.

Stoor je niet aan tergerijen,

Staal je, als men je braveert,

Laat je tot geen vechten dwingen, Vecht wanneer je 't zelf begeert.

Hólland, blijf je plicht betrachten, Zorg voor je onzijdigheid,

Wees voorzichtig met je wapens, Als je slaat, sla dan op tijd. Holland hou' ze in de gaten, Hou' je kruid droog op de pan. Met 't zinken van de Katwijk, Weet je wat je wachten kan.

Heb vertrouwen in je leger,

In je stalen Staatsbestuur;

Laat ze waken en regeeren Tot ze commandeeren: „Vuur!" Leer je wapens te hanteeren, Oefen je met kruit en lood. Holland, hou je kalm en vaardig, 't Gaat op leven en op dood.

En wanneer je wil' gaan vechten, Pak ze dan van voren an,

Zorg voor bommen en granaten, Wees dan klaar en sta je man. Honderd schoten, honderd lijken Voor den vijand die je tart,

Die je met schoffeerderijen Tot een oorlog heeft gesard.

Holland heeft zijn mannen noodig, Voor zijn vlag en Koningin, Holland kan geen handje missen Voor zijn groote Volksgezin. Zesmaal honderd duizend mannen, Moeten klaar voor alles staan. Haal je sabels en geweren,

Meld je voor den landstorm aan.

Allen vaardig, allen weerbaar, Voor ons lieve Vaderland.

Naar de grenzen, naar de forten, Allen op en bij de hand.

Zij aan zij nu, naast elkander, Een van wil en een van zin, Leve Holland en zijn legers,

Leve onze Koningin.

Sluiten