Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaard (zie art. 7 van het ontwerp). Spreker meent, dat de bezwaren tegen vergelijking met drie jaren in de Memorie van Toelichting geopperd, voor de meeste gemeenten best te overwinnen zijn.

Nadat bij monde van den Heer Patijn aan den Voorzitter voor zijn voortreffelijke leiding en aan de subcommissie en in het bijzonder ook aan den Secretaris voor den degelijken arbeid warme hulde is gebracht, sluit de Voorzitter om kwart over vijf de vergadering.

Sluiten