Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Vergankelijkheid van het aardsche. . 55 Onvergankelijkheid van den roem.. • 57 Wijsheid en verstand. . . . .58 Voorzichtigheid. 60

Zelfoverschatting. 63

Spot. 63

Dwaasheid. ...... 64

Dronkenschap. 66

Matigheid. ...... 67

Streven naar het goede. .... 67

Werkzaamheid. ...» 67

Netheid. ....•• 68

Alles op den juisten tijd doen. . . 68 Omgang met anderen. . . . .69 Gastvrijheid. . . • • .71

Gedrag van den gast 71

Vrijgevigheid. . . . • • .73 Vriendschap. ...•••

Vijandschap ?6

Voorzichtigheid in den omgang. . . 78 Heksen. ^9

Trouw en oprechtheid. . . . .81 Moord. 82

Bloedverwantschap. . • .84

Zelfstandigheid. 86

Omgang met vrouwen. . . . .87 Avontuur van Odinn. . . . .89 Eerbied voor dooden. . . . .91

SPREEKWOORDEN 92

BIBLIOGRAFIE .110

Sluiten