Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door gewijzigd. Lang nog na de invoering van het Christendom bleven zij het Noodlot als de opperste macht aanzien, zoodat er gemeenlijk weinig onderscheid is waar te nemen tusschen de levensbeschouwing van een Heidensch en die van een Christen-Noorman. Hun eigenlijke leven was weinig met dien geloofsovergang gemoeid.

Al duurde het dus tot het jaar 1000, eer de Noren in het algemeen bekeerd werden, reeds veel eerder waren zij met het Christendom in aanraking gekomen. Want behalve om de vestiging van het koninkrijk Noorwegen en de stichting der IJslandsche republiek, is de negende eeuw voor deze Noorsche landen ook van belang om de z.g. Vikingtochten. Deels door overbevolking, deels ook door koopmansgeest en zucht naar avonturen gedreven, begonnen de Noord-Germanen zich in de negende eeuw ook buiten hun grenzen te vertoonen. Op hun vikingschepen, de kleine zeilschepen met den drakenkop op den voorsteven, bevoeren ze de zee in alle richtingen en waren ze gedurende meer dan twee eeuwen de schrik van een groot deel van Europa. Zij vertoonden zich op de kusten van Groot-Brittanniƫ, Ierland, Frankrijk en Italiƫ; ja, in 907 verschenen ze zelfs voor de poorten van Constantinopel. Zij waren het, die zich omstreeks 862 in Kiew vestigden, hetgeen als de stichting van het Russische rijk wordt

Sluiten