Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd. Weldra beperkten ze zich niet meer tot de kuststreken, doch begaven ze zich ook meer naar het binnenland; somtijds bleven ze zelfs overwinteren en hier en daar, o.a. in Normandiƫ en Zuid-Italiƫ, vestigden ze zich blijvend. De landsvorsten vermochten niet veel tegen hen en meer dan eens hebben de inwoners van Maastricht, Dorestad (waarschijnlijk het tegenwoordige Wijk-bij-Duurstede) en Utrecht onder hun aanvallen te lijden gehad. De overlevering zegt, dat keizer Lotharius in 850 aan den Noorman Rorik Kennemerland in leen gaf, op voorwaarde, dat hij hielp bij de verdediging van deze landen tegen zijn landgenooten.

En niet tot Europa beperkten zich hun zwerftochten : vijf eeuwen, voordat Columbus Amerika ontdekte, waren de Noormannen daar al geweest. Van IJsland uit werd door hen tegen het einde der tiende eeuw Groenland en later ook New-Foundland en Nova-Scotia ontdekt, doch er zijn geen betrekkingen aangehouden, en nadat er Noorsche vestigingen in Groenland tot in de veertiende eeuw hadden bestaan, is deze ontdekking ten slotte weer verloren gegaan; voor de maatschappij is zij van geen belang geweest. Veel van die wakkere zeevaarders, die op hun kleine schepen de woede der zee trotseerden, hebben den dood in de golven gevonden; anderen vestigden zich in den vreemde, doch velen ook keerden naar hun vaderland terug en brachten de verhalen van hun avonturen met zich.

Sluiten