Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts wat noodzakelijk is: en wat de menschen doen en laten, dat moeten ze doen en laten: zooals de Noordenwind koude moet brengen en de Zuidenwind warmte: en zooals de opgeworpen steen op aarde moet vallen. Waarom moet hij vallen? Niemand weet het, maar hij moet. En misschien gelooft hij zelf wel, dat hij uit vrijen wil valt. „De mensch moet echter niet zuchten, tobben en versagen, maar zich verheugen in het werpen van den hamer en in harpspel, in zonneschijn, Griekschen wijn en mooie vrouwen."

„En de dooden zijn dood en niet meer levend! „Anders was de schim van mijn vader mij op mijn dringend gebed wel eens verschenen. „Waaraan de mensch alleen gelooven moet, dat zal ik later zeggen.

„Zonder vrees moet hij leven en zonder wensch sterven."

Als hij later in een grooten slag doodelijk gewond is, weigert hij zoowel Christenpriesters, als Noorsche Skalden bij zich te ontvangen en als men hem vol verwondering vraagt, aan wie hij dan wel gelooft, luidt het antwoord: „Ik geloof aan mijzelf en aan mijn kracht".

De beschouwing van Fridgifa is die van vele Vikingen uit zijn dagen.

Welke zijn nu de bronnen, die ons in de gelegenheid stellen, de oude Noren te leeren kennen? Die bronnen zijn grootendeels afkomstig uit Noorwegen en IJsland; vandaar dat we ook

Sluiten