Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer aanschouwelijk beeld van het leven op IJsland in die dagen. Grootendeels zijn ze historisch, doch de fantasie is hier en daar ook wel aan het werk geweest.

Ze zijn in eenvoudige, heldere taal geschreven en willen uitsluitend het leven van hun helden beschrijven ; een strekking hebben ze in het geheel niet. Vandaar dat we er de opvattingen van de oude Noren zoo goed uit leeren kennen. Godsdienstig behooren ze noch in het Christendom, noch in het Heidendom, al zijn de personen in naam wel gedeeltelijk Christenen, gedeeltelijk Heidenen. Overheerschend is uitsluitend het geloof aan de onafwendbaarheid van het Noodlot. De voornaamste saga's spelen in Noorwegen en op IJsland, de eerste beschrijven het leven der groote koningen o. a. dat van Haraldr Harfagri en OlafrTryggvason; de laatste behandelen het leven van een belangrijk IJslander uit de tiende eeuw of later. Was bij deze saga's het aangenaam voordragen van de stof hoofdzaak, ook op wetenschappelijke geschiedschrijving legden de IJslanders zich al vroeg toe. De oudste IJslandsche geschiedschrijvers waren de priesters Saemund (1056—lldd), die te Oddi woonde, en Ari (1067—1148); Saemund schreef in het Latijn, Ari in het Oudnoorsch. Een groot historicus en tevens staatsman, dichter en geleerde was ook de reeds meermalen genoemde Snorri Sturluson (1187— 1241), die o. a. een geschiedenis der Noorweegsche koningen schreef.

Sluiten