Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij op hen en hun leven was op overeenkomstige wijze ingericht. Ze waren zelfs niet onsterfelijk. Zoowel hun geestelijke, als hun lichamelijke krachten waren echter bovenmenschelijk groot. Het heerschende godengeslacht was dat der Asen. Eenmaal hebben dezen een strijd om de opperheerschappij te voeren gehad met de Wanen, die wel minder sterk, doch verstandiger waren ยป). Toen beide partijen den strijd moede waren, besloten ze, hoewel er nog geen beslissing was gevallen, vrede te sluiten; als gijzelaars gingen Hoenir en Mimir naar de Wanen, Njordr en Freyr naar de Asen, in wier midden zij voortaan vreedzaam leefden.

Njordr, die in een schoon paleis, Noatun, woonde, kon den menschen voorspoed geven bij scheepvaart en vischvangst, kon wind en zee bedaren, en werd in eeden aangeroepen. Zijn vrouw was S k a d i, de dochter van den reus Thjazi. Toen deze door de goden verslagen was, was Skadi hem komen wreken. Als zoen voor den dood van haar vader boden de goden haar een van hen als echtgenoot aan; ze mocht hem zelf kiezen, doch daarbij uitsluitend de voeten zien. Zij koos toen een god met bijzonder mooigevormde voeten, in de hoop, dat het Baldr was, daar zij meende, dat aan Baldr wel niets leelijk zou zijn; het bleek echter Njordr te wezen. Nu wilde Skadi het huis in de bergen gaan

^ P-?,ze *s een voorstelling van de botsing tusschen twee

verschillende stamculten.

Sluiten