Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warmte en kleur, en dit waren de eerste menschen. Op zijn schouders zaten twee raven, Huginn en Muninn, die 's morgens vroeg uitvlogen en zich 's avonds weer op hun plaats neerzetten, om hem alles, wat zij gezien hadden, te vertellen. Ook bezat hij een achtvoetig paard, Sleipnir, waarop hij zich met buitengewone snelheid kon verplaatsen.

Hij was gewoon dikwijls groote reizen over de aarde te maken. Zoo kwam hij eens bij koning Heidrekr; dezen gaf hij het volgende raadsel op: „Wie zijn die twee, die tien voeten hebben, drie oogen, en één staart?"

„Dat zijn", zoo luidde Heidrekr's antwoord, „Odinn met Sleipnir".

Odinn was de god der winden, der wijsheid en der tooverkunst. Behalve door het drinken uit Mimirs bron verwierf hij wijsheid, door zich op te hangen: negen dagen en nachten hing hij aan den wereldesch Yggdrasil, nadat hij zichzelf met een speer gewond had '). Na afloop van dien termijn had hij de runen gevonden, waardoor hij verborgen wijsheid en tooverkunst leerde kennen.

1) De voorstelling, dat de cultuurbrenger zichzelf offert en dat daardoor het geluk van het menschelijk geslacht bevorderd wordt, hetgeen ook in deze geschiedenis van Odinn het geval is, is zeer verbreid. Een overeenkomstige voorstelling vindt men o. a. in den Egyptischen godsdienst, waar Osiris, die daar als beschavingsheros optreedt, sterft, en herleeft in zijn zoon Horus. Horus is volgens Egyptische opvatting niemand anders dan de verrezen Osiris zelf. Deze bezit evenals Odinn de kracht om zichzelf uit den dood te doen verrijzen. (Vgl. W. B. Kristensen, Over de viering der Osiris-Mysteriën).

Sluiten