Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nadat hij weggeworpen was, weer vanzelf in Thorr's hand terugkeerde; een krachtgordel, die, wanneer hij hem aandeed, zijn kracht verdubbelde, en ijzeren handschoenen, die hij noodig had om den hamer goed te kunnen vasthouden. Zijn voornaamste bezigheid was het bestrijden van de erfvijanden der goden, de reuzen; talrijke verhalen van Thorr's ontmoetingen met hen zijn ons overgeleverd.

Zoo had Thrymr, een der reuzen, Thorr's hamer eens gestolen en verborgen; hij wilde hem niet teruggeven, tenzij men hem Freya als bruid gaf. Goede raad was duur, want Freya weigerde mee naar het reuzenland te gaan. Toen bedacht Heimdallr een list: Thorr zelf zou gaan, als Freya vermomd. Deze vond dat niet met zijn waardigheid overeenkomen:

„Verwijfd zullen de goden mij noemen, als ik mij laat sieren met den sluier der bruid."

Loki legde hem echter het stilzwijgen op:

„Houd jij je mond, Thorr, met die woorden! Al spoedig zullen de reuzen Asgard1) bewonen, als jij je hamer niet terughaalt."

Nu deed men Thorr vrouwenkleeren aan, hij kreeg den bruidsluier om en ook leende Freya hem haar schitterenden halsketting. Loki verkleedde zich als zijn kamenier en samen reisden zij naar het reuzenverblijf. Verheugd werden zij door Thrymr ontvangen en weldra was de feestmaaltijd aangericht. Thrymr verwonderde zich

1) Asgard is de woning der goden.

Sluiten