Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuil; de zuil brak, maar de beker niet. Op raad van Hymir's vrouw wierp hij hem daarop tegen het hoofd van den reus; nu brak de beker werkelijk. Thans mocht Thorr den ketel hebben, wanneer hij in staat was hem weg te dragen. Tyr kon hem niet eens van zijn plaats krijgen, doch Thorr pakte hem beet, zette hem op zijn hoofd en liep er mee heen. Een eind verder keek hij nog eens om; daar zag hij, dat Hymir hem met veel andere reuzen volgde. Hij zette den ketel neer, nam Mjolnir ter hand en sloeg hen allen dood. Nu bracht hij zijn buit bij Aegir, die in het vervolg de goden geregeld bij zich te gast kreeg.

Toen Thorr eens in het oosten vertoefde, was Odinn op Sleipnir naar het reuzenland gereden en had daar met den reus Hrungnir een weddenschap aangegaan over de snelheid hunner paarden; hun hoofd was de inzet. In zijn grooten ijver om den god, die hem steeds voor was, in te halen, kwam Hrungnir plotseling binnen Asgard. Nu had hij de weddenschap en eigenlijk ook zijn hoofd verloren, maar de goden ontvingen hem vriendelijk en boden hem een dronk aan uit de schalen, die Thorr gewoonlijk gebruikte; al spoedig was Hrungnir dronken. Nu begon hij te bluffen, dat hij Walholl mee wilde nemen, Asgard vernietigen, alle goden dooden en alleen Freya en Sif, Thorr's gemalin, voor zich houden. Toen zijn pralen hun verveelde, noemden de goden Thorr: oogenblikkelijk ver-

Sluiten